shutterstock_211539673-706x471“De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens; en wie zielen vangt, is wijs.”
– Spreuken 11:30

Wanneer de rechtvaardige over de Heer en Zijn Behoudenis met iemand praat, dan is hij wijs. Wie gered is heeft het ware leven en wandelt in het Goddelijke Licht.
Ester Bezerra