mao11Door het boek van Ezechiël te bestuderen, kunnen wij verschillende hoofdstukken opmerken die beginnen met: “Het woord des Heren kwam tot mij”. Maar in hoofdstuk 37 staat geschreven dat de Hand des Heren tot Ezechiël kwam om hem, in het vallei van de droge botten, te doen profeteren.
Er zijn veel mensen in de kerk, maar wanneer het Woord van God tot hun komt, geven zij geen aandacht eraan. Echter, met deze begeleiding die de Heilige Geest ons gaf, is het de Hand van God die komt om hun uit de situatie van simpele luisteraars van het Woord te nemen.
Het Woord kwam verschillende keren tot Ezechiël, maar nu was het iets anders: De Hand van God kwam om het kwaad weg te nemen.
De profetie van Ezechiël deed een groot leger van de Levende God opstaan en dat is precies wat er op 11 mei zal gebeuren.
Met dank aan: bisschop Gonçalves