Het is onmogelijk voor mensen om te communiceren zonder gebruik te maken van werkwoorden of woorden. Door middel van gebaren, schrijven, tekenen en zelfs een blik is het mogelijk om te communiceren. Maar de werkwoorden of woorden zullen altijd toegevoegd worden bij de communicatie. Direct of indirect.
Jezus was het Woord dat onder ons gematerialiseerd was.
Hij was, is en zal het enige middel van communicatie blijven met de Almachtige.
Als de Weg, Waarheid, Leven, Deur, Brood van het Leven, Water van het Leven, de Eerste, de Laatste, Bemiddelaar, Voorspreker en Advocaat zijnde, is er geen enkele kans om tot God-de-Vader te komen zonder Hem.
Daarom is Hij de Énige Redder.
“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God” (Johannes 1:1) NBG ’51.
God-de-Vader zond God-de-Zoon naar deze wereld met het Woord. Hij liet een boodschap achter: het is onmogelijk om met Hem te communiceren zonder Jezus.
Het is onmogelijk om Hem te kennen zonder de Zoon.
Het heeft niets te maken met religie, filosofie of een idee.
Wie zijn ziel wil redden van de hel dient zich te onderwerpen aan het Woord van God: Jezus.
God-de-Vader spaarde Zijn eigen Zoon niet om Zich te kunnen openbaren aan de wereld.
Zou Hij iemand sparen die Hem weigert?
God is geest; maar om zich aan de materie (de mens) te openbaren, diende Hij zich aan de vernedering, om zich ook materie te maken, te onderwerpen.
Door middel van Zijn Zoon maakte Hij Zich tot vlees.
Vandaar dat: “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid” (Johannes 1:14) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo