Sky“Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Want door dit (geloof) is aan de ouden een getuigenis gegeven”(Hebreeën 11:1-2).
De bovenstaande tekst is de definitie van het geloof: de ZEKERHEID dat de beloftes van God zullen uitkomen. In de praktijk wil dit zeggen dat wij de zekerheid dienen te hebben dat wij, bijvoorbeeld, onze problemen zullen overwinnen. Deze zekerheid is gebaseerd op het feit dat God niet kan falen.
In deze tekst staat er “want door dit (geloof) is aan de ouden een getuigenis gegeven”, hiermee dienen wij te begrijpen dat de ervaringen en wonderen die de mannen en vrouwen van de Bijbel, hebben ervaren, als voorbeeld voor ons leven dienen te zijn en niet alleen als mooie inspirerende verhalen.
Maar als God, vandaag de dag, dezelfde is, het geloof hetzelfde is en ook de moeilijkheden hetzelfde zijn, dan dienen de wonderen ook dezelfde te zijn! Waarom zijn er dan mensen die de zekerheid hebben dat ze grote wonderen van God in hun leven zullen zien, maar zien ze juist kleine dingen?
Vanwege de volgende reden:
God is Geest en zodoende onzichtbaar en ontastbaar, hetzelfde geldt ook voor het geloof. Wij willen echter zichtbare manifestaties van Gods macht in ons leven zien. God wil dat ook! Hij wil zichtbare manifestaties van ons geloof zien. Dus als er geen zichtbare manifestatie is van ons geloof, dan is er ook geen zichtbare manifestatie van Gods wonderen!
Veel mensen hebben geloof, maar er zijn sommige mensen wiens geloof beter en sterker is dan het geloof van anderen! Hoe komt dat? Omdat de kwaliteit niet te zien is door wat een persoon voelt, maar door de actie die hij onderneemt op het altaar van God.
Dit verschil van kwaliteit kunnen we zien aan de hand van Gods reactie betreffende de offers die Kaïn en Abel aan Hem presenteerden. Het offer van Abel werd geaccepteerd, maar dat van Kaïn niet. Omdat de actie van Abel zijn beste was, werd hij geëerd. Kaïn kon beter doen en daarom werd hij niet geëerd.
Hierdoor komen wij tot de volgende conclusie: wat wij op het altaar van God leggen, toont wat wij in ons binnenste voor Hem voelen. Beste lezer, misschien verwacht u meer van Gods macht in uw leven, analyseer dan hoe u betere acties van geloof aan God kunt presenteren.
Denk erover na.
Dat God u zegene,
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl