espada-706x432Petrus was één van de hoofddiscipelen van Jezus. Hij had geloof en moed om de visserswereld te verlaten en toe te treden tot de school om te vissen naar zielen (zielenwinnaar te worden). Ik weet niet wie of wat hem ertoe leidde om, later, een zwaard te bemachtigen om de school van het geloof te volgen.
Ik geloof niet dat hij, in de eerste instantie, zijn wereld had ingeruild voor een zwaard. Ik geloof wel dat, toen de dagen verstreken, en hij zag dat de HEER en de andere discipelen “onbeschermd” waren van de boosdoeners, Petrus op het idee kwam om door middel van een fysiek verdedigingswapen meer toe te voegen aan de bescherming van de HEER.
Dit is de situatie van velen vandaag de dag. Ze geloven dat het Woord voorziet, maar willen op de een of andere manier hun vertrouwen leggen op iets fysieks…
Merk op dat de Heer dit niet afkeurde. Dit deed Hij niet, om de andere discipelen iets te leren. Dat wapen verdeelde het geloof van Petrus in twee delen: een deel van het geloof was in Jezus en een ander deel in het zwaard.
Velen die hun hand op de ploeg zetten, handelen op dezelfde manier: ze vertrouwen op de zorg van het Altaar, maar willen ook zekerheid door de bezittingen.
Het zwaard van Petrus was geen zonde, maar het werd een valkuil voor zijn geloof. Hij toonde zijn verdeelde geloof aan de duivel en, als gevolg hiervan, zijn geestelijke instabiliteit. Dit werd bewezen toen hij Jezus adviseerde om niet naar Jeruzalem te gaan; toen hij weigerde te accepteren dat hij de Heer zou verloochenen; en uiteindelijk, toen hij Hem driemaal verloochende voordat de haan kraaide.
Het geloof is ja, ja; nee, nee. Ik vertrouw, of ik vertrouw niet. Petrus vertrouwde met argwaan… Gelukkig stierf die Petrus en herrees hij met de opstanding van de Heer, en werd hij de grote apostel. Maar het was niet meer nodig om de herinnering van het gekraai van die haan voor de rest van het leven met zich mee te dragen.
Het verhaal zegt dat iedere keer dat Petrus een haan hoorde kraaien, hij rende en op zoek ging naar een hoekje om te huilen.