Bds_1811Hij confronteerde mannen maar vluchtte voor een vrouw
De profeet Elia deed vuur uit de hemel neerdalen.
Hij daagde honderden profeten, die de duivel dienden, uit en zette daarmee zijn eigen leven op het spel.
Hij wist dat als het vuur niet zou neerdalen hij vernietigd zou worden, maar wat gaf hem zo’n zekerheid dat God zou antwoorden en vuur vanuit de hemel zou sturen?
Simpel. Elia dacht niet aan zichzelf.
De reden dat hij besloot om deze uitdaging aan te gaan, was omdat hij zag dat HET VOLK verdeeld was.
Het volk ging verloren. Die zielen werden bedrogen en iemand moest iets doen om hen te helpen.
Hoe zou God een man, die zijn eigen leven riskeert voor het volk, niet beantwoorden?
Onmogelijk!
Maar kort daarna zien we dezelfde Elia, de man die vuur uit de hemel deed neerdalen, vluchten voor Izebel.
Waarom?
Waarom was de profeet die zijn leven op het spel zette voor honderden mannen niet bereid om hetzelfde te doen ten opzichte van die vrouw?
Hij had die mensen al bewezen dat de God van Israël de Ware God is.
Die mensen hadden besloten wie zij zouden dienen – Elia had zijn deel al gedaan.
Nu dacht hij echter aan zichzelf. Daarom vluchtte hij.
“Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden; en gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter” (1 Koningen 19:3).
Wanneer een pastor zijn leven en zich bezig houdt met het welzijn van zijn kudde, dan zal er altijd vuur uit de hemel neerdalen.
Gods antwoord komt altijd om het offer te consumeren dat door hem gepresenteerd wordt.
Maar, wanneer de “pastor” zich niet meer zorgen maakt om de schapen en begint na te denken over zichzelf, zijn toekomst, zijn welzijn… Dat wil zeggen, wanneer de intentie van het hart verkeerd wordt, dan zal het vuur van God ook uitgaan in zijn leven. En degene die ooit honderden mannen doodde met het zwaard sloeg nu op de vlucht voor zelfs vrouwen.
“Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens” (Spreuken 4:23).
Met dank aan: bisschop Celso Júnior