jesusHoe nederig wij ook moge zijn, op een gegeven moment in ons leven, denken wij dat het goed met ons gaat en dat wij niets nodig hebben…
Zou er ooit iemand hebben bestaan, of bestaat er iemand, of zal er ooit iemand bestaan op deze aardbol die groter en beter is dan de Here Jezus? Natuurlijk niet! Als wij echter “de berg van de verheerlijking niet beklimmen”, oftewel, het altaar, de berg van overgave, om te openbaren wie wij echt zijn, zodat God ons kan openbaren wie echt van Hem is, door middel van de doop met de Heilige Geest, dan komt dat omdat wij onszelf beter vinden dan Hem!
Merk het volgende op:
De Here Jezus was gedoopt met de Heilige Geest, gehoorzaam, trouw, volhardend, meelevend, rechtvaardig en geduldig. Jezus was heilig en behield Zich heilig, en desondanks ging hij naar berg Hermon… maar hoe zit het dan met de persoon die er niet naartoe gaat? Denkt die persoon echt dat het niet nodig is? De absolute waarheid en realiteit is dat wij het allemaal nodig hebben.
De Bijbel zegt dat het gezicht van Jezus straalde en dat Zijn kleren schenen als het licht. Met andere woorden, de verheerlijking, de doop met de Heilige Geest vindt van binnen naar buiten plaats. Wanneer wij gedoopt worden met de Heilige Geest, dan beginnen onze gezondheid, familie, liefdesleven, werk, bedrijf, titels, bekendheid te schijnen. Als de persoon echter niet in zijn binnenste straalt, dan komt dat omdat hij zwak is in zijn geest. En hoe komt dat? Omdat hij niet investeert in de dingen van de Geest… maar wel in zijn werk, familie, studie, geld, bedrijf, gezondheid. Dagelijks denkt hij aan zichzelf, wanneer hij slaapt, eet en zich kleedt, maar wanneer het tijd is om in de dingen van God te investeren, dan is hij moe en wacht hij op Jezus…
Maar weet dat men geen nieuwe lappen of stukken stof plaatst op oude kleren. En wat symboliseert deze “oude kleren”? Het symboliseert alles wat deel uitmaakt van ons leven, de gezondheid, familie, studies, financiële leven, bedrijf… elementen die, zonder de Heilige Geest, niet kunnen stralen, maar wanneer wij over de Heilige Geest beschikken, dan stralen wij in alles dat deel uitmaakt van ons leven, bijvoorbeeld: het lichaam is gezond, het financieel leven is succesvol, de familie is verenigd, er is geluk in het liefdesleven en er is sprake van evenwicht. Wanneer wij vervuld zijn met de Heilige Geest, dan stralen wij voor de glorie van God en stralen wij, zodat de anderen die zeggen “ik wil zien om te geloven” het ook daadwerkelijk zien, geloven en zich overgeven aan dezelfde God in wie wij geloven, hebben geaccepteerd en aan hebben overgeven.
De Bijbel zegt dat nadat Jezus Zijn laatste prediking had gehouden Hij zes dagen wachtte om berg Hermon te beklimmen. En weet u wat de laatste prediking was die Jezus hield voordat Hij verheerlijkt werd?
“Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij” (Matteüs 16:24).
Hij voegde daar ook het volgende bij:
“Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven…” (Johannes 10:29).
De Heilige Geest gaat alles te boven!
God is met u en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas