Waarom heb ik de Heilige Geest nog niet ontvangen? Als u deze vraag stelt, heeft u ten minste één stap genomen richting de doop: u heeft al over Hem gehoord en wilt Hem ontvangen. duvida1_1
Van één ding kunt u echter zeker zijn: Hij zal niet per toeval over u komen.
Het Woord van God zegt: “…Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat…” (2 Kronieken 16:9).
Zijn ogen gaan over de gehele aarde om te zoeken. Maar wat precies te zoeken? Wat heeft Hij nodig om in u te vinden, zodat Hij u met Zijn aanwezigheid kan verzegelen?
Stel u zich voor dat u een grote en succesvolle zakenman bent die zijn zaken wilt uitbreiden, maar om dit te kunnen bewerkstelligen is het noodzakelijk om mensen in dienst aan te nemen voor de positie van algemeen directeur, supervisor enz. Gezien het feit dat een goed salaris bieden geen probleem voor u is, wat zou dan de hoofdeigenschappen zijn die u in een geschikt persoon wilt vinden? Behalve, en vanzelfsprekend, professionele ervaring die noodzakelijk is voor de functie, zult u ongetwijfeld zoeken naar iemand die vastberaden is om uw bedrijf te doen groeien. Daarvoor is het noodzakelijk dat die persoon betrouwbaar is, zodat anderen hem zullen willen volgen, maar tegelijkertijd moet hij ook NEDERIG zijn om te leren.
U zult ook graag willen dat hij zijn mening biedt en nieuwe ideeën op tafel brengt, maar tegelijkertijd is het noodzakelijk dat hij GEHOORZAAM is om uw bevelen op te volgen.
De investering zal groot zijn en daarom zult u niet iemand willen hebben die alleen maar een paar maanden met u zal blijven en daarna zal vertrekken naar een andere baan. Daarom zoekt u iemand die TROUW aan u zal zijn en die bereid is om aan uw zijde te staan tijdens de glorieuze momenten, maar ook tijdens de moeilijke momenten.
Uw visie is niet om alleen daar te stoppen. Ongetwijfeld wilt u uw bedrijf doen blijven uitbreiden en daarvoor is het noodzakelijk om in de toekomst weer andere algemene directeuren en supervisors aan te nemen, daarom zoekt u mensen die niet egoïstisch zijn, maar die bereid zijn om ANDEREN TE TRAINEN en met hen te delen wat zij hebben ontvangen.
Kortom, u zoekt naar mensen die NEDERIG, GEHOORZAAM en TROUW zijn en die bereid zijn om ANDEREN TE TRAINEN.
Is dat niet wat God zoekt onder de mensen, zodat Hij hun kan vervullen met Zijn Heilige Geest?
Hij wil mensen die nederig zijn om te leren en gehoorzaam om Zijn Woord in praktijk te zetten. Mensen die trouw aan Hem zijn, vooral in de moeilijke momenten en momenten van verleiding, zodat zij hun geloof kunnen behouden tot de dood. En natuurlijk zoekt Hij naar mensen die bereid zijn om met anderen te delen wat Hij hun heeft gegeven, zodoende zal Zijn Koninkrijk zich uitbreiden.
Dus als u niet nederig bent, begin dat dan te worden. Als u ongehoorzaam bent, beslis dan om vanaf vandaag gehoorzaam te worden. Als u niet trouw bent geweest, kies er dan voor om dat vanaf vandaag te zijn. Als u een egoïstisch persoon bent geweest, begin dan te delen – dit alles doen is een keuze die u zelf dient te maken en de Heilige Geest zal u daarbij helpen.
Verwacht niet dat de Heilige Geest tijdens deze 21 dagen Vasten van Daniël niet als een goocheltruc over u zal komen.
VEROORZAAK uw doop met de Heilige Geest, zodat de ogen van de Heer deze eigenschappen in u vinden.
En vergeet niet: Hij wil meer over u komen, dan dat u Hem wilt ontvangen.
Dat God u zegene.
Met dank aan: bisschop Celso Júnior