woman-706x410God weet alles. Hij kan alles zien, al is het onzichtbaar of zo verborgen als maar kan zijn. In tegenstelling tot ons, die alleen maar ergens vanaf kunnen weten als datgene zich in het fysieke veld bevindt, zoals wijzelf dat ook zijn. Daarom hoeft u uw geloven niet te testen voor God – Hij weet al precies wat voor geloof u heeft. U dient uw geloof te testen voor uzelf – omdat u nooit zal weten hoe het is totdat u het heeft getest.
Toen God Isaak als offer vroeg aan Abraham, wist Hij dat Zijn dienaar in staat zou zijn om zijn zoon over te geven, maar het was noodzakelijk dat Abraham dat ook zou weten. Het was noodzakelijk dat hij kennis zou nemen van zijn geloof, want alleen op deze manier zou hij weten dat de zegens een reactie van God waren tegenover zijn handeling. Zodoende zou hij uiteindelijk ontdekken dat alles wat hij in zijn leven wilde zien gebeuren geheel van hem afhankelijk was. Abraham ontdekte alleen zijn potentie en waar hij toe in staat was toen hij zijn geloof materialiseerde.
Wij nemen alleen maar kennis van het geloof dat in ons binnenste is wanneer wij het naar buiten brengen door middel van een actie. En alleen wanneer er sprake is van deze actie kunnen de vruchten ervan geoogst worden en kunnen wij ontdekken dat zij het resultaat zij van hetgeen wij deden – een reactie van God tegenover onze actie. Daar ontdekken wij dat alles wat wij willen afhankelijk is van ons en – niet van God. Wij beginnen ons bewust te worden van onze eigen deelname en van de macht die zich in ons binnenste bevindt.
De mensen die met hun handen over elkaar zitten te wachten dat God iets voor hun zal doen, zijn precies degenen die hun geloof niet materialiseren. Zij kiezen ervoor om hun geloof in hun binnenste te bewaren – en net zoals hun geloof blijven hun dromen ook in hun binnenste, zonder dat die gematerialiseerd worden op het fysieke vlak. Als God hun alleen maar zou beantwoorden vanwege het feit dat zij zich bewust zijn van het geloof dat in hun binnenste is, dan zouden zij nooit ontdekken dat hun levens afhankelijk van hunzelf is en zij zouden al helemaal niet hun deel doen – als ze het al niet doen zonder het antwoord van God, stel u zich dan voor als zij wel beantwoord werden?
De manier waarop God werkt is perfect en intelligent. Hij wil dat wij hetzelfde weten als wat Hij weet, daarom nodigt hij ons uit om ons geloof te materialiseren. God kan onze totale potentie zien, hij wil niet alleen maar met ons daarover praten: Hij wil dat wij onze potentie inzien op een fysieke, concreet en onbetwistbare manier.
Na het geloof aan uzelf bewezen te hebben, is het onmogelijk dat u zich door wat dan ook laat ontmoedigen. God weet hoe uw geloof is, maar u niet. Daarom nodigt Hij u uit om het te ontdekken. De beslissing is echter van u: zult u het materialiseren en de vruchten ervan plukken of zult u het verbergen en sterven terwijl u blijft hopen?
Bisschop Edir Macedo