Het is waar dat het genoeg is om in Jezus te geloven, als de enige Heer en Verlosser, voor de behoudenis van de ziel. Dat is wat de Bijbel ons leert.
Echter, wat veel christenen niet weten is dat zoals de persoon vergeving en behoudenis ontvangt wanneer hij Jezus accepteert als Redder, zo verliest de persoon ook de behoudenis wanneer hij de foute weer “accepteert”.
Velen hebben zich laten misleiden omdat ze simpelweg deze realiteit negeren. Ze denken: ik geloof in Jezus, ga naar de kerk, alles is goed.
Op dat moment, houdt de persoon zich bezig met de sfeer van afleidingen, twijfels en dagelijkse bezorgdheden. Tijdens dit proces neemt het geloof, zonder dat de persoon het opmerkt, een tweede plaats in zijn leven.
Wanneer het geloof op de tweede plaats komt, dan verzwakt het. De kracht die het aan de persoon gaf, vermindert. Als gevolg hiervan verlaten velen het geloof.
Weet dat zoals men door het geloof verovert: gezondheid, vrede, bevrijding, voorspoed, geluk in de liefde en in de familie, men door de twijfel (gebrek aan het praktiseren van geloof) ook alle voordelen verliest.
Hierom is het heel belangrijk dat degene die behouden wil zijn en blijven, de volgende drie stappen volgt:
1. De Here Jezus accepteren als enige Heer en Verlosser. Deze overgave is niet alleen maar passief,
maar actief, dat wil zeggen dat het gevolgd wordt door het praktiseren van het Woord van God.
2. Gedoopt worden in het water. De doop, in tegenstelling tot wat velen denken, kan niet gedaan
worden om een persoon een lid te maken van een bepaalde kerkgenootschap, maar om het leven van
zonde te begraven.
3. Regelmatig deelnemen aan de diensten van leden (Zondagochtend en woensdagavond). Het deelnemen aan
deze diensten helpt de persoon om attent te blijven aan het Woord van God en zijn relatie met Hem
te onderhouden. Wie geen tijd heeft om voor zijn ziel te zorgen, zal hem zeker verliezen.
Denk hierover na…
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl