timthumb.phpHoe een antwoord van God te ontvangen
Als wij geen antwoord van God hebben ontvangen, dan komt dat omdat wij niet weten hoe wij moeten vragen.
Tijdens deze 22 jaar van toewijding, waarbij ik mensen help hun potentie te ontdekken om hun problemen te overwinnen en hun doelen te bereiken, heb ik veel mensen leren kennen die hun doelen hebben behaald en anderen die gefrustreerd eindigden. Degenen die een gevoel van succes hebben, zijn degenen wiens gebeden en offers beantwoord werden. Degenen die gefrustreerd zijn, zijn de mensen die nog niet beantwoord werden.
Ik wil u uitleggen dat God geen voorkeur voor mensen heeft. Hij daagt ons in veel Bijbelse passages uit om Hem om specifieke dingen te vragen.
Lees alstublieft de onderstaande verzen totdat u “vertrouwd” met ze bent, omdat dit u zal helpen te onthouden hoe belangrijk het is dat uw verzoek aan God specifiek dient te zijn.
“Te Gibeon verscheen de HERE aan Salomo des nachts in een droom, en God zeide: Vraag; wat zal Ik u geven?” (1 Koningen 3:5).
“En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen” (Matteüs 21:22).
“Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij” (Johannes 16:24).
“Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt” (Jakobus 1:5-6).
Als wij naar deze verzen kijken, dan kunnen wij een duidelijke en precieze manier ontdekken en ook principes hoe wij dingen van God dienen te vragen:
God wil onze behoeftes voorzien en daarom wil Hij dat wij Hem daarom op deze manier vragen;
God verheugt zich in het kenbaar maken aan ons wat Zijn verlangens zijn en hoe wij die kunnen bereiken;
We kunnen God alles vragen, zelfs dingen die met de natuurlijke wereld te maken hebben;
Wanneer ons verzoek gemaakt wordt in overeenstemming met mensen van hetzelfde geloof, dan toont dit intelligentie;
Wanneer we een verzoek maken, dienen wij ons geloof te gebruiken in de Naam van Jezus;
Gods antwoord met betrekking tot onze behoeftes zal nooit tegengesteld zijn aan Zijn geboden, maar altijd op zo’n manier dat wij geëerd zullen worden en zodat Hij de glorie kan ontvangen;
Wanneer wij iets vragen, dan dienen wij er zeker van te zijn dat Hij ons heeft beantwoord, omdat Hij ons hoort en beantwoordt, en ons precies geeft wat wij nodig hebben. Het zal misschien niet precies zijn wat wij denken dat wij nodig hebben, maar altijd wat ons meer voordeel brengt.
De Bijbel leert ons,
“Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt” (Jakobus 4:2).
Waar heeft u gefaald wanneer u God ergens om vroeg?
Presenteer uw verzoek met overtuiging, precisie en volharding, zodat uw doelen verwezenlijkt worden.
Met dank aan: bisschop Júlio Freitas

2014-05-13T12:24:53+00:00

Heeft dit artikel je geholpen? Dus deel het!

timthumb.phpHoe een antwoord van God te ontvangen
Als wij geen antwoord van God hebben ontvangen, dan komt dat omdat wij niet weten hoe wij moeten vragen.
Tijdens deze 22 jaar van toewijding, waarbij ik mensen help hun potentie te ontdekken om hun problemen te overwinnen en hun doelen te bereiken, heb ik veel mensen leren kennen die hun doelen hebben behaald en anderen die gefrustreerd eindigden. Degenen die een gevoel van succes hebben, zijn degenen wiens gebeden en offers beantwoord werden. Degenen die gefrustreerd zijn, zijn de mensen die nog niet beantwoord werden.
Ik wil u uitleggen dat God geen voorkeur voor mensen heeft. Hij daagt ons in veel Bijbelse passages uit om Hem om specifieke dingen te vragen.
Lees alstublieft de onderstaande verzen totdat u “vertrouwd” met ze bent, omdat dit u zal helpen te onthouden hoe belangrijk het is dat uw verzoek aan God specifiek dient te zijn.
“Te Gibeon verscheen de HERE aan Salomo des nachts in een droom, en God zeide: Vraag; wat zal Ik u geven?” (1 Koningen 3:5).
“En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen” (Matteüs 21:22).
“Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij” (Johannes 16:24).
“Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt” (Jakobus 1:5-6).
Als wij naar deze verzen kijken, dan kunnen wij een duidelijke en precieze manier ontdekken en ook principes hoe wij dingen van God dienen te vragen:
God wil onze behoeftes voorzien en daarom wil Hij dat wij Hem daarom op deze manier vragen;
God verheugt zich in het kenbaar maken aan ons wat Zijn verlangens zijn en hoe wij die kunnen bereiken;
We kunnen God alles vragen, zelfs dingen die met de natuurlijke wereld te maken hebben;
Wanneer ons verzoek gemaakt wordt in overeenstemming met mensen van hetzelfde geloof, dan toont dit intelligentie;
Wanneer we een verzoek maken, dienen wij ons geloof te gebruiken in de Naam van Jezus;
Gods antwoord met betrekking tot onze behoeftes zal nooit tegengesteld zijn aan Zijn geboden, maar altijd op zo’n manier dat wij geëerd zullen worden en zodat Hij de glorie kan ontvangen;
Wanneer wij iets vragen, dan dienen wij er zeker van te zijn dat Hij ons heeft beantwoord, omdat Hij ons hoort en beantwoordt, en ons precies geeft wat wij nodig hebben. Het zal misschien niet precies zijn wat wij denken dat wij nodig hebben, maar altijd wat ons meer voordeel brengt.
De Bijbel leert ons,
“Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt” (Jakobus 4:2).
Waar heeft u gefaald wanneer u God ergens om vroeg?
Presenteer uw verzoek met overtuiging, precisie en volharding, zodat uw doelen verwezenlijkt worden.
Met dank aan: bisschop Júlio Freitas

2014-05-13T12:24:53+00:00

Heeft dit artikel je geholpen? Dus deel het!

Deze site maakt gebruik van cookies. Door de site te bekijken, stemt u in met het gebruik ervan. Accepteren