Waarom bouwde Abraham een altaar voor God overal waar hij heen ging?
In de dagen van Abraham was er geen: kerk, wet, pastor, tempel, tabernakel, religieuze ceremonie, getuigenissen van anderen enz…
De enige manier die er bestond om God te dienen was juist door een altaar te opbouwen en daarop te offeren, als teken van gehoorzaamheid aan Zijn stem. Zo toonde Abraham zijn geloof. Zo werd hij de vader van het geloof.
Met het verstrijken van de tijd ontstond de tabernakel, daarna de tempel en de kerk; wet, tradities en gebruiken; priester, pastor enz…
De mensen verruilden het offer en de gehoorzaamheid voor religieuze acties, denkende dat het praktiseren van de religie hun dichter bij God bracht.
Velen gaan zo ver om te beweren dat het offer gekoppeld is aan de wet van Mozes en dat het met de komst van Jezus geannuleerd werd. Zodoende negeren ze het feit dat Abraham honderden jaren vóór de wet, die aan Israël gegeven werd, leefde. Bovendien vergeten ze dat de Here Jezus zelf bevestigde dat Hij niet kwam om de wet te ontbinden, maar om hem te vervullen.
Het offer ontstond in de tijd van Adam (lees hier: de eerste mens) en gaat door tot het einde van de tijden.
Degenen die ervan vluchten, denkende dat het praktiseren van de religie genoeg is, vinden God nooit. Hun levens is een bewijs hiervan.
Dat de Here medelijden heeft en de ogen opent van degenen wiens verstand werd verblind zodat ze niet konden begrijpen en gered worden!
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl