ceu-706x4102e Dag van de Vasten van Daniël
Hoe is het mogelijk…
Om Iemand die onbekend is lief te hebben?
Iemand die u niet kent te dienen en te volgen?
Het Geloof van de Geest van het Geloof te hebben en Hem niet in al Zijn Volheid te kennen?
De Geest van God is vandaag de dag de Vervanger van de Here Jezus. Op dezelfde wijze dat de Here Jezus Zijn discipelen leidde, oriënteerde en beschermde, doet de Heilige Geest dat vandaag de dag ook met Zijn volgelingen.
Het is dus niet mogelijk om Hem lief te hebben, te volgen of te dienen zonder Hem te kennen. Dat is het werk van de Geest van God!
Alleen Hij is in staat om ons Zijn Zoon Jesus te OPENBAREN en PRESENTEREN.
Maar nu duikt dan de vraag op: wat moet ik doen zodat de Heilige Geest dit werk in mij kan verrichten?
U moet Hem meer willen kennen dan wat dan ook in deze wereld.
Dat was wat er met Zacheüs gebeurde.
Hij was de leider van een groep dieven, gierig, egoïstisch, kortom, hij was een grote zondaar.
Maar dat weerhield hem er niet van om Jezus te willen leren kennen en Hem zelfs in zijn huis te ontvangen. Waarom?
Ook al was hij bedekt met veel zondes, desondanks bezat Zacheüs een enorm verlangen om Hem te leren kennen.
Dit verlangen was genoeg om geroepen en gekozen te worden en aan tafel te mogen zitten met de Here Jezus.
“En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams” (Openbaring 19:9).
Bisschop Edir Macedo