Hoe opnieuw geboren te worden zonder te sterven? Deel 2
Vele zogenaamde christenen denken dat het geloven in God genoeg is om te voldoen aan de vereisten die Paulus maakte aan de gevangenbewaarder. Hij zei, “Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.” (Handelingen 16:31) NBV vertaling
Helaas is de realiteit totaal anders. In het Grieks, de originele taal van het Nieuwe Testament, betekent het werkwoord ‘geloven’ veel meer dan alleen maar denken dat iets waar, correct of echt is. De ware betekenis van ‘geloven’ betekent overgave. Zodoende betekent de uitspraak ‘Geloof in de Here Jezus Christus’, geef uw lichaam, ziel en geest onvoorwaardelijk over en weiger de vrijheid van zonde. De persoon is niet langer in bezit van zijn eigen leven, maar wordt een dienaar van de Here Jezus Christus – en we kunnen niet vergeten dat de Here Jezus alleen maar Heer is over degenen die Hem dienen.
In feite heeft de nieuwe geboorte twee delen:
Het eerste deel is gekoppeld aan de persoon. Hij vecht met al zijn kracht om zijn verkeerde verlangens te overwinnen. Hij is als een veelvraat die zijn begierige ogen dient te controleren en alleen dient te eten wat noodzakelijk is om zijn lichaam gezond te houden. Eveneens, met betrekking tot de behoudenis van de ziel, dient de persoon die de behoefte heeft om opnieuw geboren te worden de lusten van zijn vlees te controleren en zichzelf te vormen volgens de christelijke discipline – de Heilige Bijbel. Dit is ware bekering.
“En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.” (2 Kronieken 7:14) NBG vertaling 1951
Wanneer een persoon aan deze vereisten voldoet, dan voelt God zich gedreven om Zijn deel te doen – dat is de tweede deel van de nieuwe geboorte. Wanneer Hij de bovennatuurlijke en vastberaden moeite van een persoon ziet, komt Hij en omhelst Hij hem op dezelfde manier dat Hij deed met de maagd Maria en vormt hem tot een nieuw schepsel, die puur hemels is.
In vele evangelische kerken accepteren mensen Jezus als hun Heer in theorie. In de praktijk hebben hun houdingen niks te maken met het soort geloof dat zij voor het altaar tonen.
Vaak zijn pastors meer bezorgd met mensen over te halen om zich bij hun kerk aan te sluiten, dan hun aan te laten sluiten bij het lichaam van Christus.
De boodschap van het Evangelie wordt niet serieus genomen. Als dat zo was, dan zouden mensen Jezus niet alleen accepteren, maar zich ook aan Hem toewijden. Dat is de reden waarom de kerk is gereduceerd tot een groepje religieuze mensen die ver van God zijn. Helaas wordt de profetie die zegt, “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.” (Matteüs 15:8) nogmaals vervuld.
Voor God om het tweede deel in het proces van de nieuwe geboorte te volbrengen is het noodzakelijk dat de persoon het eerste deel volbrengt dat aan hem behoort. Het baat niet om zich als een bekeerde te vertonen in de kerk, geloftes te maken voor het altaar, of te huilen, als de persoon niet toont dat hij waarlijk berouw heeft door, op een dagelijkse basis, zijn rug te keren aan hetgeen dat fout is.
De Heilige Geest verricht alleen het wonder van de nieuwe geboorte wanneer een persoon vastberaden is om de zonde te verlaten. Dit is praktisch geloof.
*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo ‘Are we all God’s Children?’

2011-08-19T11:45:47+00:00

Heeft dit artikel je geholpen? Dus deel het!

Hoe opnieuw geboren te worden zonder te sterven? Deel 2
Vele zogenaamde christenen denken dat het geloven in God genoeg is om te voldoen aan de vereisten die Paulus maakte aan de gevangenbewaarder. Hij zei, “Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.” (Handelingen 16:31) NBV vertaling
Helaas is de realiteit totaal anders. In het Grieks, de originele taal van het Nieuwe Testament, betekent het werkwoord ‘geloven’ veel meer dan alleen maar denken dat iets waar, correct of echt is. De ware betekenis van ‘geloven’ betekent overgave. Zodoende betekent de uitspraak ‘Geloof in de Here Jezus Christus’, geef uw lichaam, ziel en geest onvoorwaardelijk over en weiger de vrijheid van zonde. De persoon is niet langer in bezit van zijn eigen leven, maar wordt een dienaar van de Here Jezus Christus – en we kunnen niet vergeten dat de Here Jezus alleen maar Heer is over degenen die Hem dienen.
In feite heeft de nieuwe geboorte twee delen:
Het eerste deel is gekoppeld aan de persoon. Hij vecht met al zijn kracht om zijn verkeerde verlangens te overwinnen. Hij is als een veelvraat die zijn begierige ogen dient te controleren en alleen dient te eten wat noodzakelijk is om zijn lichaam gezond te houden. Eveneens, met betrekking tot de behoudenis van de ziel, dient de persoon die de behoefte heeft om opnieuw geboren te worden de lusten van zijn vlees te controleren en zichzelf te vormen volgens de christelijke discipline – de Heilige Bijbel. Dit is ware bekering.
“En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.” (2 Kronieken 7:14) NBG vertaling 1951
Wanneer een persoon aan deze vereisten voldoet, dan voelt God zich gedreven om Zijn deel te doen – dat is de tweede deel van de nieuwe geboorte. Wanneer Hij de bovennatuurlijke en vastberaden moeite van een persoon ziet, komt Hij en omhelst Hij hem op dezelfde manier dat Hij deed met de maagd Maria en vormt hem tot een nieuw schepsel, die puur hemels is.
In vele evangelische kerken accepteren mensen Jezus als hun Heer in theorie. In de praktijk hebben hun houdingen niks te maken met het soort geloof dat zij voor het altaar tonen.
Vaak zijn pastors meer bezorgd met mensen over te halen om zich bij hun kerk aan te sluiten, dan hun aan te laten sluiten bij het lichaam van Christus.
De boodschap van het Evangelie wordt niet serieus genomen. Als dat zo was, dan zouden mensen Jezus niet alleen accepteren, maar zich ook aan Hem toewijden. Dat is de reden waarom de kerk is gereduceerd tot een groepje religieuze mensen die ver van God zijn. Helaas wordt de profetie die zegt, “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.” (Matteüs 15:8) nogmaals vervuld.
Voor God om het tweede deel in het proces van de nieuwe geboorte te volbrengen is het noodzakelijk dat de persoon het eerste deel volbrengt dat aan hem behoort. Het baat niet om zich als een bekeerde te vertonen in de kerk, geloftes te maken voor het altaar, of te huilen, als de persoon niet toont dat hij waarlijk berouw heeft door, op een dagelijkse basis, zijn rug te keren aan hetgeen dat fout is.
De Heilige Geest verricht alleen het wonder van de nieuwe geboorte wanneer een persoon vastberaden is om de zonde te verlaten. Dit is praktisch geloof.
*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo ‘Are we all God’s Children?’

2011-08-19T11:45:47+00:00

Heeft dit artikel je geholpen? Dus deel het!

Deze site maakt gebruik van cookies. Door de site te bekijken, stemt u in met het gebruik ervan. Accepteren
× Hoe kan ik u helpen?