Hoe opnieuw geboren te worden zonder te sterven?

Ik vroeg me altijd al af waarom de Heilige Geest nooit de nieuwe geboorte in de mensen bracht zodra ze naar het altaar kwamen om hun levens aan Hem te offeren. Ik was er absoluut zeker van dat Hij wilde dat ze nieuwe schepsels zouden worden. Het gebeurde, echter, niet vaak en dan vroeg ik mezelf af, ‘Waarom?’

Vandaag de dag heb ik het antwoord: Niemand kan opnieuw geboren worden als hij nog steeds leeft. Geen enkele zaad kan ontkiemen als het eerst niet sterft! Eveneens kan de Heilige Geest niet een nieuw schepsel in iemand creëren die niet is gestorven. Niemand kan twee levens tegelijkertijd leven. Of hij zal zijn oude leven leiden, met zijn oude aard, of hij zal het achterlaten en een nieuw leven in Christus Jezus beginnen, dat werd gecreërd door de Heilige Geest.
De meeste gelovigen denken dat het accepteren van de Here Jezus als Heer genoeg is om een nieuw leven te ontvangen. Maar dit is een verkeerd idee! Het nieuwe leven is afhankelijk van de dood van het oude leven. Een persoon kan niet een nieuw leven ontvangt als hij het oude houdt.
Iemand’s leven is niet een kledingstuk of één of ander object, dat de eigenaar kan houden en ook een nieuwe erbij kan nemen.
We kunnen niet twee levens op hetzelfde moment leiden – het is of het een of het ander. We dienen voor onszelf te beslissen wat het beste voor ons is. Als we het nieuwe leven, dat de Heilige Geest ons wil geven, dan dienen we te sterven en ons oude leven los te laten.
Maar als we beslissen om ons oude leven te houden, dan zullen we nooit opnieuw geboren worden.
We praten niet over de fysieke dood, maar de geestelijke dood. Met andere woorden, een persoon dient zichzelf, zijn wil, zijn verlangens te verloochenen en het Woord van God te gehoorzamen.
In de praktijk betekent dit om de immoraliteit, leugens, diefstal, overspel, wrok, roddels, intriges, nijd en alles dat het het hart, de ego en het vlees behaagt, maar de de Here mishaagt, achter te laten.
De apostel Paulus zei, “ik sterf elke dag.” (1 Korintiërs 15:31)). Hiermee bedoelde hij ‘Elke dag moet ik mijn wil kruisigen.’
Hij zei tegen de Romeinse christenen:
“Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.” (Romeinen 8:13)
Hij vermaande de bekeerden in Kolosse door het volgende te zeggen:
“Doodt dan de leden, die op aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt” (Kolossenzen 3:5,6)
*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo ‘Are we all God’s Children?’