timthumb-1.phpEr is een vraag die constant door de gedachten van veel mensen rondgaat:
“Hoe kan ik mijn ziel reinigen? Is het door te vasten, lang te bidden of ijverig naar kerkdiensten te gaan? Is het door mijn toewijding aan het Werk van God als een helper: de offerandezakken vasthouden, de enveloppen uitdelen, mensen adviseren en boze geesten uitdrijven? Is het door het een pastor, bisschop of vrouw van een pastor of bisschop te zijn, die voor een regio, een staat of een land zorgt?”
Elk van deze dingen heeft een belang in de wereld van het geloof waarin wij leven, maar geen ervan is te vergelijken met gehoorzaamheid aan het Woord van God. Petrus zegt:
“Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt...” (1 Petrus 1:22).
Onze ziel wordt alleen gereinigd als wij berouw tonen van onze zonden en beginnen te wandelen in GEHOORZAAMHEID aan de Waarheid, en dat is het Woord van God.
Wij moeten zien zoals God ons ziet. Iedereen zegt bijvoorbeeld “ik houd van Jezus…”, het kan gevonden worden in verzen en gezegdes op bumperstickers van vrachtwagens, maar Jezus zei:
“Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft…” (Johannes 14:21).
Dit betekent dat God onze liefde voor Hem ziet, niet door de woorden die wij zeggen tijdens gebed, lofprijzing of liederen, maar door ons OFFER om Zijn Woord te gehoorzamen.
Van alles wat wij hebben en alles wat wij zijn – ik verwijs naar onze positie, conditie, huwelijk, gerealiseerde dromen en de dromen die gerealiseerd zullen worden, de auto waarin wij rijden, het huis waarin wij leven, de kleren die wij dragen, het geld dat wij verdienen, het lichaam dat wij hebben, enz. – zullen er in 1 triljoen jaar alleen nog maar twee dingen intact blijven: onze ziel en het Woord van God.
Het kan allemaal als volgt worden samengevat: van al het bovengenoemde, is onze ziel het enige wat overblijft. Als uw ziel de Waarheid (het Woord) gehoorzaamt, dan zal hij in eeuwigheid met God leven; als hij ongehoorzaamheid is aan de Waarheid, dan zal hij eeuwig leven in de poel des vuur en zwavel, oftewel, de tweede dood.
Dat God ons genadig mag zijn.
DENK NA!
Met dank aan: bisschop Sérgio Correia