Bds_0512“De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk” (Psalmen 145:3).
We kunnen geen relatie met God hebben, zonder het gepaste respect en eer te bieden die aan Zijn Heilige Naam behoort.
Iemand die Zijn rechtvaardigheid, grootheid en majesteit erkent, vreest en beeft voor Zijn glorieuze aanwezigheid.
De heilige mannen uit het verleden vereerden Hem, omdat ze Zijn Woord vreesden.
Hoe kunnen wij, die zo klein zijn, geaccepteerd worden door zo een grote God?
Het antwoord zit in deze vers:
“Welnu, tracht maar God te vermurwen, dat Hij ons genadig zij! Uwerzijds is zo gehandeld; zal Hij dan iemand van u goedgunstig gezind zijn? zegt de Here der heerscharen” (Maleachi 1:9).
Acceptatie van ons leven is afhankelijk van onze offerande. Weet u waarom?
Heel simpel! Wat wij op het Altaar offeren, toont wie we zijn en wat God voor ons betekent.
Er is een groot voorbeeld in de Bijbel, die deze redenering goed illustreert: Abel en Kaïn! God was blij met Abel en zijn offer, maar niet met Kaïn en zijn offer.
De vraag is: Wat is het verschil tussen beide offers? Zou dat de kwantiteit zijn?
Natuurlijk niet! God kijkt niet naar de hoeveelheid, maar naar de kwaliteit van wat wij op Zijn Altaar offeren.
Abel offerde niet elke willekeurige schaap, maar wat het beste was in zijn kudde. Kaïn presenteerde op zijn beurt een offer. Het was qua kwantiteit misschien meer dan dat van Abel, maar het was niet het beste dat hij bezat.
God was boos op de priesters die gebrekkige dieren op het Altaar aanboden.
Hij beschouwde deze houding als een gebrek aan respect voor Zijn Heilige Naam.
Zij dienden gezonde dieren te offeren, maar brachten de zieke dieren naar het Altaar. Zou u dit accepteren, als u zich in Gods plaats bevond? Natuurlijk niet! Niemand van ons zou het accepteren.
De Here Jezus prees de offerande van de weduwe en zei dat ze meer had gegeven dan allen. Hij wees erop dat de rijken, grote bedragen gaven, van hun rijkdom. Zij niet! Zij gaf alles van haar armoede, haar hele levensonderhoud.
Een volmaakt offer is het resultaat van een zuiver geloof voor God.
Gezegend zijn zij die dit kunnen begrijpen, want alles wat zij voor God doen zal met kwaliteit gedaan worden en daarom zullen zij door Hem geëerd worden.
Met dank aan: bisschop Domingos Siqueira