bds9novWij weten dat hoe hoger de prijs van een product is, hoe beter de kwaliteit daarvan is. De garantie, de duurzaamheid, de bruikbaarheid en de exclusiviteit zijn ook inbegrepen in de prijs. Als de prijs voor een bepaald product laag is, dan worden wij meteen wantrouwig en herdenken wij of het werkelijk de moeite waard is om het te kopen. Vaak schaffen wij zo’n product zelfs aan, maar zijn wij er zeker van dat wij het binnenkort zullen moeten vervangen.
Alles in het leven heeft een prijs, niet alleen wat de materiële goederen betreft, maar ook de persoonlijke veroveringen. En hoeveel u bereid bent om te betalen zal de kwaliteit bepalen van hetgeen u wilt aanschaffen.
Hoeveel zou u betalen voor een gestabiliseerd huwelijk? Voor een succesvolle carrière? Voor een sterke gezondheid? Voor innerlijke vrede?
Er zijn mensen die bereid zijn om hun vleselijke verlangens te offeren, de juiste persoon te vinden en de geboden van God op te volgen, terwijl anderen liever verkiezen om te doen waar zij zin in hebben, zich aan de eerste de beste die verschijnt overgeven en hun eigen harten opvolgen.
Weinigen investeren in hun kennis, studeren en werken hard. De meerderheid wilt liever de baas bedriegen, kiezen voor corruptie en over de ruggen van anderen heengaan.
Er zijn mensen die een gewoonte om te sporten hebben en een goed gebalanceerde dieet opvolgen. Maar de meerderheid van de mensen is lui om te sporten en nooit bereid om het plezier van calorierijke gerechten op te geven.
In ons midden kunnen wij zowel mensen vinden die het Woord van God trouw volgen en ook mensen die de HEER op “hun eigen manier” volgen.
Vandaar de reden waarom er langdurige huwelijken bestaan en mislukte huwelijken, grote zakenmensen op de voorpagina van tijdschriften en grote zakenlieden die in de gevangenis zitten, gezonde mensen en zieke mensen, overwinnaars in het geloof en religieuze mensen die heel bitter lijden. Het verschil tussen de een en de ander zit hem in de prijs die een ieder bereid was om te betalen om zijn doel te kunnen bereiken.
In deze wereld is het makkelijker om de leugen te gebruiken om dingen te veroveren dan de waarheid, gezien het feit dat de leugen onmiddellijke resultaten brengt en de waarheid meer tijd en energie vereist. Maar vergeet niet: de mate van moeite voor de verovering is gelijk aan de kwaliteit van hetgeen u wilt veroveren. Dezelfde wijze waarmee het kwam, zo zal het ook gaan.
Hoeveel bent u bereid om te betalen: de ware waarde van de waarheid of de lage prijs van de leugen? U beslist. Daarna heeft u geen recht om te klagen over hetgeen dat u met u mee naar huis nam.
Bisschop Edir Macedo