fome-706x410De overlevenden van de vliegtuigramp in het Andes gebergte wilden niet en hielden er niet van om menselijk vlees te eten, maar zij hadden honger, en wanneer een persoon honger heeft, dan zijn er geen grenzen: hij betaalt de prijs die hij moet betalen en doet wat hij moet doen. Zestien van de 45 passagiers van het vliegtuig dat in het Andes gebergte neerstortte in de jaren 70 hebben het alleen maar overleefd omdat zij menselijk vlees aten.
De Here Jezus zei:
“Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” (Matteüs 5:6).
Wat een persoon die hongert en dorst naar gerechtigheid karakteriseert is de gehoorzaamheid aan de Stem van God, het maakt niet wat er gedaan moet worden: of hij zin heeft of niet; de beslissing die hij moet nemen; of hij iets zal moeten achterlaten; wat hij zal verliezen; wie er niet van zal houden, kortom, wie honger heeft, maakt zich niet druk om de meningen van anderen, omdat de honger iets individueel is, dat wil zeggen, niemand kan voor mij eten en ik kan voor niemand eten.
Er zijn twee personages in de Bijbel het verschil tonen tussen honger en religiositeit:
De rijke jongeling die, ondanks het feit dat hij geld had en de geboden gehoorzaamde, wist dat er iets miste. Niets was genoeg om hem te kunnen vervullen. De Here Jezus wist precies wat zijn probleem was en adviseerde hem om te offeren, maar omdat hij niet honger had, ging hij verdrietig weg; hij had geen kracht om te kunnen gehoorzamen. De religieuze persoon weet wat hij moet doen, maar het ontbreekt hem aan honger, vandaar komen de gevoelens, emoties en smoesjes.
Zacheüs had geen sympathie van het volk. Hij was een belastinginner, was een korte man en een dief, maar zijn honger deed hem een boom klimmen en daarna haastig afdalen toen hij door de Here Jezus werd geroepen. Wanneer er honger is, dan is men niet traag; honger wacht niet en accepteert geen smoesjes. De Here Jezus hoefde hem niet te tonen of te zeggen wat hij moest doen, Zacheüs wist wat hij moest doen en deed het. Hij besloot om zich met God te herstellen, hij wachtte niet totdat alle tumult afgelopen was, wilde geen tijd om na te denken, eerst met zijn familie praten, nee! Hij had honger en alles ging heel snel, omdat Jezus zei: “Vandaag is er Behoudenis gekomen in dit huis”. Hij werd vervuld zoals hij dat nog nooit was geweest.
Wanneer de persoon religieus is, dan heeft hij geen kracht om te gehoorzamen en in de discipline van het Koninkrijk van de Hemelen te leven, zodoende zal, ook al heeft hij goede intenties, de enige zekerheid die hij zal hebben zijn dat er iets in zijn leven mist. Hij zal dan vinden dat het de schuld van iedereen is.
Wanneer de persoon honger en dorst naar gerechtigheid (God) heeft, dan heeft hij kracht om te handelen, beslissingen nemen, op eigen benen te lopen en te stoppen met wat verkeerd is, zoals de zonde of de dingen of mensen die hem tegenhouden om vervuld te worden en een bron van leven te worden door middel van de doop met de Heilige Geest.
Met dank aan: bisschop Gonçalves