prisao-706x410De hel is het hoofdkwartier van ongerechtigheid. Daar ligt haar kracht, de bron van alle soorten ongerechtigheid, sociale, professionele, sentimentele en familiaire ongerechtigheid enz.
Het is voor de natuurlijke mens simpelweg onmogelijk om, op zichzelf, hoe groot zijn financiële, bestuurlijke of intellectuele potentie ook is, de werken van het leger van de ongerechtigheid, die deze wereld domineert, te vernietigen. Vooral omdat deze aanvallen tegen de mensheid wereldwijd verspreid zijn over alle lagen in de samenleving, zoals geschreven staat:

“…en de gehele wereld in het boze ligt”.
– (1 Johannes 5:19)

Om de geest van ongerechtigheid te overwinnen is het niet genoeg om een evangelist te zijn, regelmatig naar een kerk te gaan, een lid, een helper, pastor, bisschop, diakeen te zijn of een positie in de kerk te hebben, nee! Het is noodzakelijk dat uw wapenrusting tegen de geest van ongerechtigheid als volgt is:

“…krachtig voor God tot het slechten van bolwerken…”.
– ( 2 Korinthiërs 10:4)

Enkel het rationele geloof is in staat om alle aanvallen van de ongerechtigheid te vernietigen. U kunt de gehele hel enkel overwinnen wanneer u uw geloof manifesteert door middel van uw offer om uw emoties en vleselijke verlangens, die de duivel u aanbiedt, zoals leugens, prostitutie, valsheid, oftewel de zonde, afwijst en geheel uw leven op het Altaar legt, alles wat u bent, hebt en wilt hebben, om afhankelijk te zijn van de Allerhoogste.
Abraham leefde in dit geloof. Hij werd erdoor gerechtvaardigd; zijn leven was volledig op het Altaar, wat de basis van gerechtigheid is.

“…gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon”.
– (Psalmen 97:2)

Toen hij de Goddelijke gerechtigheid moest claimen, opstandig omdat hij correct handelde, zijn vrouw liefhad, trouw was en alsnog geen nageslacht (een kind) had, vond de gerechtigheid plaats.

“Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn”.
– (Genesis 15:5)

Toen hij zijn neefje moest redden van de vernietiging van Sodom en Gomorra, zocht hij de Goddelijke gerechtigheid in zijn voordeel en hij werd opnieuw verhoord.

“Het zij verre van U, aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze; verre zij het van U; zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen?” (Genesis 18:25)

Mijn vrienden, alleen degene die in gerechtigheid wandelt en het gelooft manifesteert door middel van het offer op het Altaar, is in staat om met zoveel intimiteit, lef en vrijmoedigheid tegen God te praten, tot het punt dat de Allerhoogste hierdoor uw neefje en uw familie redt van de vernietiging van Sodom en Gomorra. Wanneer wij dit geloof leven, hebben wij het recht om een kwalitatief leven van gerechtigheid te bezitten in de gezondheid, familie, op het werk en in alles. Wij hebben immers de “Rechter der ganse aarde” als Vader, toch?
God zegent u!
Met dank aan: bisschop Sergio Corrêa