helpendeHandIk betwijfel dat de meest wrede, bloeddorstige, grootste schurk of de grootste pedofiel op deze Aarde, niet in staat is om het hart van God te bewegen wanneer hij op een oprechte manier zich vernedert en door het geloof om Zijn medelijden aanroept.
Aan de andere kant betwijfel ik dat de meest religieuze persoon of de grootste tiendegever, de meest liefdadige persoon, de persoon die het meest toegewijd en trouw is aan zijn denominatie enige medelijden bereikt wanneer hij zich zelfrechtvaardigt voor de Allerhoogste.
Wie tot de Here God wil komen dient nederigheid en geloof te gebruiken.
Zo niet, dan gebeurt er niets.
Geen enkel persoon die hoogmoedig, arrogant, hooghartig, autoritair, onderdrukkend of een tiran is, kan voor de Almachtige komen.
De minister van Oorlogsvoering van Syrië die bedekt was met medailles en vol was van hoogmoed, kreeg lepra. Het advies van een dienares bracht hem zover om hulp te vragen aan de profeet Elisa. Vol van goud, zilver en mooie kleren, om voor het wonder te betalen, stopte Naäman voor de deur van het huis van de profeet. De profeet ontving hem niet, maar gaf hem het bevel dat hij zich zevenmaal moest baden in rivier de Jordaan. In het begin weigerde hij dat te doen, maar door de overtuiging van zijn assistenten besloot hij om de bekleding van hoogmoed van zich af te doen en te gehoorzamen. Alleen maar na de zevende onderdompeling in de vervuilde wateren van de Jordaan verdween zijn ziekte.
Waarom hebben velen geloof in God gehad en niet Zijn gunsten bereikt?
Omdat het geloof van deze mensen niet samengaat met hun arrogantie.
En al helemaal niet met de hoogmoed van nederigheid.
“Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de heilige Geest en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U” (Lucas 10:21).
God is niet tegen de wijsheid en het verstand van de wijzen en de verstandigen. Maar wel tegen de arrogantie, hoogmoed en gevoel van superioriteit die velen met zich hebben gedragen.
Aan de andere kant betekent kinderkens niet onwetend of dom. Maar nederig van geest en zodoende bereid om Zijn Woord te horen en te gehoorzamen. Alleen aan dezen wordt het Koninkrijk van God geopenbaard.
Bisschop Edir Macedo