jovemricoWaarom werd de rijke jongeling verdrietig toen Jezus hem voorstelde om zijn bezittingen te verkopen, het geld aan de armen te verdelen en Hem vervolgens te volgen?
Hij was een uitmuntende religieuze persoon, omdat hij de meerderheid van de geboden van de Wet van God naleefde.
Maar hij was zich ervan bewust dat er iets meer miste in zijn leven.
Dit iets meer, was echt IETS VEEEEEEL MEER…
Helaas zag hij het niet zo in.
Zijn materiële bezittingen hadden al bezit genomen van de troon van zijn leven en, zodoende, was er geen ruimte meer voor iemand anders.
Daarom ontbrak het hem aan het IETS MEER.
Het baat niets om niet te doden;
Het baat niets om niet overspel te plegen;
Het baat niets om niet te stelen;
Het baat niets om geen valse getuigenis te geven;
Het baat niets om vader en moeder te eren;
Het baat niets om de naaste lief te hebben,
Het baat niets om een aardige persoon in de kerk en in de wereld te zijn, als de Allerhoogste niet de hoogste plaats in uw leven bezit.
Het baat niets voor een “christen” om de meerderheid van de christelijke doctrines na te leven en OM DE HERE JEZUS CHRISTUS DE TROON VAN UW LEVEN TE NEGEREN.
“Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand…” (Lucas 10:27).
Hoe kan iemand het Beste van God willen – Zijn Geest – zonder Hem het beste van zichzelf te geven?
Dit is de boodschap van de Vasten van Daniël – dag 3 van  bisschop Edir Macedo