porta165Als u niet geleid wordt door de Rechtvaardigheid, dan bent u gedoemd om te falen. Het maakt niet uit of u het Evangelie wel of niet predikt, of u de zieken wel of niet geneest.
Wat baat het om aan liefdadigheid te doen, de armen te helpen, te bidden, vasten, de Bijbel te lezen en de Kerk te bezoeken als u zich nog steeds bezig houdt met een verdorven gedrag, overspel, diefstal, leugens, enz.?
Wat baat het om anderen te redden en uw eigen ziel te verliezen?
Wat baat het om in tongen te spreken en op hetzelfde moment leugens te vertellen?
Jezus waarschuwde:
“Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten” (Matteüs 23:23) NBV.
Rechtvaardigheid betekent een rechtvaardig, eerbaar, correct en onbevlekte leven te leiden dat ver van de zonde is.
Authentieke Christendom vereist dat uw acties geleid worden door rechtvaardigheid.
Noch barmhartigheid, noch trouw zijn in staat om de rechtvaardigheid te overtreffen.
Wat baat het om uw liefde en geloof te manifesteren (te profeteren, demonen uit te drijven en veel wonderen te doen in de Naam van Heer) terwijl u in de zonde en de onrechtvaardigheid leeft?
“Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” (Matteüs 7:21-23) NBV.
Heer, Heer… (alleen de Christenen beschouwen Jezus als de Heer);
Profeten… (Over het Koninkrijk van God prediken);
Demonen uitdrijven…
Veel wonderen verrichten… (De zieken genezen enz.)
Dit alles, in de Naam van Jezus, zijn werken van liefde en geloof.
Wat zijn al deze dingen echter waard als er ook een manifestatie is van een slecht karakter?
Het oordeel van deze zogenaamde Christenen zal “Ik heb jullie nooit gekend”, zijn!
Het verrichten van goede werken geeft u geen recht om in de zonde te leven.
Is het mogelijk om God zonder geloof te behagen? Nee!
Maar als dit soort geloof verzegeld wordt door zonde, zij die klein of groot, dan zal het de duivel zeker op een grote manier behagen.
God is Rechtvaardigheid, Licht, Heilig en Puur.
Hoe zou Hij ooit accepteren om gemeenschap te hebben met het onrechtvaardige? Met de duisternis? Met wat godslasterlijk is? Met wat onzuiver is?
Wat baat het voor een overspelige, verdorven en oneerlijke persoon om het “Werk” van God te doen?
Wat baat het een leugenaar om de waarheid te prediken?
Wat baat het een bedrieger om de Bijbel te onderwijzen?
Wat baat het een persoon die een slecht karakter heeft om een uniform te dragen, als een help(st)er te werken en anderen te “helpen”?
Is het mogelijk dat hun werken hun zondes kunnen bedekken?
Bisschop Edir Macedo
Lees de getuigenis van Fatima:
Goedemorgen Bisschop!
Ik luister elke dag naar uw programma en wanneer het herhaald wordt, dan luister ik er nogmaals naar. Ik word nooit moe om van u te leren. Ik ga altijd naar de zondagochtend dienst en de dienst van de middag. Ik luister naar uw radioprogramma en op IURD TV. Ik hoorde u praten om geen zaken te doen met mensen die naar de UKGR komen, vooral degenen die het Werk van God doen.
Drie jaar geleden begon ik samen met een helpster een zaak en zoals u het zei zocht zij alleen maar haar eigen winst en profijt. Nu is de zaak voor de rechter. Ik wil geen cent van haar, hoewel ik meer dan de helft van haar deel van de schuld heb betaald. Ik wil alleen dat mijn naam van het contract wordt afgehaald en dat het ongeldig wordt gemaakt, want zij is heel arrogant en echt winzuchtig.
Helaas moet ik dat zeggen, maar toentertijd dacht ik dat iedereen, die het Werk van God deed, een goed karakter had. Vandaag de dag zorg ik voor mijzelf en blijf ik uit hun buurt. Het enige wat ik wil is om een gemeenschap met God te hebben, een goed karakter te behouden en rechtvaardig en trouw te zijn.
Ik bid elke avond voor haar. Ik koester geen woede of haat jegens haar, ik bid in haar voordeel tot God.
God zegene u en uw familie altijd.