sozinha-1-706x432Ik weet niet in hoeverre velen, die zeggen dat ze christenen zijn, werkelijk discipelen van de HEER zijn. Maar een ding weet ik wel: de kwaliteit van het zaad wordt getoond door zijn vrucht, op dezelfde manier dat de kwaliteit van de offerande wordt getoond door de kwaliteit van het christelijke leven. Goed zaad, goede vruchten. Slecht zaad, slechte vruchten. De offerandegevers worden beoordeeld door de kwaliteit van hun offerandes. Hier is geen enkele twijfel over.
Het mooie is dat de offerande de factor “verdienste” elimineert. Niemand hoeft het te verdienen om gezegend te worden. Een ieder wordt gezegend volgens zijn toewijding aan het Altaar. U ontvangt volgens de manier waarop u zich overgeeft. Er is vrijheid om de offerande te geven zoals u wilt. Echter, u zult ontvangen volgens de mate waarmee u geeft (zie Lucas 6:38). Niemand kan dit ontvluchten.
In de vergelijking van de tien maagden waren zij, ogenschijnlijk, allemaal voorbereid en aan het wachten op de bruidegom; zij waren allemaal maagden (zonder zonde) en hadden dezelfde geestelijke conditie. Maar toen zij de waarschuwing van de komst van de bruidegom hoorden, sprak de offerande van een ieder veel luider. De ene helft ging naar binnen terwijl de andere helft achterbleef. En de HEER reageerde op het geroep van de dwaze maagden: Ik ken jullie niet.
De Here Jezus zei: aan de vruchten kent men de boom. Van bovenaf gezien lijken de bomen hetzelfde. Maar bij het geven van hun vruchten wordt al gauw het verschil geconstateerd. Zo is het ook met de christenen.
Ogenschijnlijk zijn allen “bekeerd” en zijn allen “gered”. Maar wanneer we hun acties, offerandes en sociaal gedrag analyseren, zien we de realiteit van het geloof van een ieder van hen, omdat de offerande de getuige is van de offerandegever. Of het nou ter zijn verdediging is, of als zijn beschuldiging. Hier valt niet aan te ontsnappen.
De offerande toont het karakter van elke offerandegever; het openbaart zijn vervalste of oprechte innerlijk; het bewijst zijn geloof, liefde, toewijding en, boven alles, zijn vrees voor de Enige Allerhoogste God. Want aan de vruchten kent men de boom. Aan het gedrag kent men het type christen dat hij is geweest.
Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen (Matteüs 7:17-20).
Bisschop Edir Macedo