plantarIk wil de doop met de Heilige Geest, maar wil ook genieten van de “pleziertjes van het vlees”: dat is onmogelijk;
Ik wil een nieuw leven, maar wil niet de feestjes in de avond opgeven: dat is onmogelijk;
Ik wil de vervulling van de profetie: een leven met overvloed, maar tegelijkertijd wil ik ook “vrij” zijn om te doen wat ik wil: dat is onmogelijk;
Ik wil mijn Beloofde Land in bezit nemen, maar wil niet de rivier Jordaan oversteken, noch de muren van Jericho voorbijgaan en al helemaal niet de andere indringers die zich daar bevinden confronteren: dat is onmogelijk;
Ik wil afstuderen, maar wil niet leren: dat is onmogelijk;
Ik wil geld verdienen en een rustig leven leiden, maar wil niet veel werken: dat is onmogelijk;
Ik wil trouwen en gelukkig worden, maar wil niet de adviezen van God opvolgen en Zijn Woord gehoorzamen: dat is onmogelijk;
Ik wil door het geloof leven, maar wil niet offeren: dat is onmogelijk;
Ik wil alles hebben, maar wil niet de prijs betalen: dat is onmogelijk;
Ik wil veel oogsten, maar wil niet zaaien: dat is onmogelijk.
Ik wil een omelet maken, maar wil geen eieren breken: dat is onmogelijk.
“Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten” (Galaten 6:7-8).
Bisschop Edir Macedo