In de gaten gehouden worden

“Indien u onderdrukking van de arme en beroving van recht en gerechtigheid in het gewest ziet, wees dan over dat verschijnsel niet verbijsterd. Want een hooggeplaatste let op een andere hooggeplaatste, en nog hoger geplaatsten letten op hén.” (Prediker 5:7)

Vaak doen degenen die aan de macht zijn alsof ze soeverein zijn, eigenaren van alles en iedereen, heren van rede en wet, denkend dat ze boven de wet en orde staan, of het nu politieke, religieuze, burgerlijke autoriteiten zijn of iemand die een functie van belang en relevantie binnen of buiten het werk van God heeft.

Handelend alsof hun woord wet is; ze weten niet of vergeten dat dat woord duidelijk zegt dat, hoewel ze hooggeplaatst zijn, er een hooggeplaatste is die op hen let.

Deze hooggeplaatste is de Heilige Geest, Die alles ziet, alles controleert en vooral de intentie van een ieder weegt …

Veel mensen die we kennen die een relevante positie in het werk van God bekleedden, handelden op een onrechtvaardige wijze, schonden het recht, gebruikten en misbruikten de autoriteit die ze hadden, dachten dat ze onaantastbaar waren, en vandaag de dag zijn ze gewoon verdwenen, in de straat van bitterheid …

Degene die groter is dan zij, lette op hen. We zullen altijd in de gaten worden gehouden door de Heilige Geest, en hoe meer autoriteit en verantwoordelijkheid we hebben binnen Gods werk, hoe meer we moeten buigen en weten dat we in de gaten worden gehouden.

Er is geen onderdrukking, onrechtvaardigheid, kwaadaardigheid of iets dat ontsnapt of onopgemerkt blijft in de ogen van Degene die op ons let…

  • Met dank aan: Ricardo de Souza

Waar kijkt u naar?

Als twee dingen tegelijkertijd plaatsvinden, letten wij, normaal gesproken, op het negatieve en negeren het positieve.
-Bisschop Rui Silva

Vooruit of achteruit?

Het is een feit, dat Hij niet alleen de God is van bepaalde mensen, die gekozen werden, maar van iedereen die Hem dient.
-Bisschop Rui Silva

Zo sterk als superman?

Één van de belangrijkste dingen, voor degenen die sterk in hun geloof willen blijven, is om nooit naar achteren te kijken.
-Bisschop Rui Silva