choro11“In de tweede plaats doet gij dit: gij bedekt met tranen het altaar des HEREN, onder geween en gezucht, omdat Hij Zich niet meer tot het offer wendt, noch het uit uw hand aanneemt als Hem welgevallig” (Maleachi 2:13).
Zo ziet het leven eruit van een grote groep mensen die zichzelf van God noemen, christenen: gehuil, tranen, klagen enz. vergezeld door religieuze offerandes en zonder geestelijke inhoud, alsof God zich zou laten beïnvloeden door emoties en gevoelens of door dat soort offerandes.
Het Altaar is de plaats waar het leven bepaald wordt van degenen die het beklimmen door middel van offers, omdat het daarvoor is gebouwd.
Het is alles of niets, het contactpunt tussen de schepping en de Schepper. Op die plaats stopt de persoon om te blijven wie hij was om hetgeen te kunnen worden wat God wil dat die persoon zal worden.
Er zijn momenten om te klagen, te huilen, aan te roepen, te verdragen, maar dit kan de persoon in het voorhof, de kerk of thuis doen… maar het ALTAAR IS ER OM TE BESLISSEN!
Jakob werd financieel gezegend en, als gevolg, kreeg hij een groot gezin, omdat hij een gelofte had gemaakt om tiendegever te worden en wanneer de gelofte oprecht wordt gemaakt, gevolgd door trouwheid, dan vervult God hem, omdat Hij Trouw en Waarachtig is.
Maar zodat de identiteit van de persoon veranderd wordt, zodat de Belofte in zijn totaliteit vervuld kan worden, is het offer van de totale, materiële, fysieke en geestelijke overgave noodzakelijk. Wanneer men ontdaan is van alles, dan blijft men helemaal alleen met God.
Uw beurt is aangebroken!
Zoals de hand van God naar u is uitgestrekt, zo is ook het Altaar bereid.
Met dank aan: Bisschop Vitor Silva