Als u het nooit bent geweest, dan dient u zichzelf eerst even te knijpen, want wie weet, misschien leeft u al niet meer…
“Hij is iemand die erg opstandig is!”…klinkt deze uitdrukking als iets positiefs in uw oren? Waarschijnlijk niet, want in de meerderheid van de gevallen zijn opstandige mensen degenen die gekoppeld zijn aan oproep, tegenwerking, geweld of slecht gedrag. Het klinkt alsof opstand een symptoom is voor een slechte afloop, omdat mensen meteen aan het onbeheersbare gevoel denken waarmee opstand vaak wordt geassocieerd, namelijk: woede!
Er bestaat echter een ander soort OPSTAND, deze opstand symboliseert en betekent VERNIEUWING, HERUITVINDING en VERWEZENLIJKING. Dit is het soort OPSTAND die in het binnenste van elk mens geboren wordt en alleen maar de vernietiging op het oog heeft van alles wat negatief is, zoals problemen, frustraties, ziekten, armoede, angst en de verwezenlijking in alle gebieden teweegbrengt: in het liefdesleven, de financiën, familie, gezondheid en het innerlijk.
Gelooft u het niet? Dan komt dat omdat u nog niet de staat van INTELLIGENTE OPSTAND hebt bereikt. Maar wat voor staat is dat dan?
Een staat van:
– MOED
– INTELLIGENTIE
– NOOIT OPGEVEN!
– BEREID ZIJN VOOR DE STRIJD
– GELOOF IN DE OVERWINNING
– ZEKERHEID VAN DE VEROVERING
– HET NEMEN VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Uw leven is van u. Maar het accepteren van uw huidige manier van leven, of niet, ligt ook in uw handen! Degene die gebruik maakt van de INTELLIGENTE OPSTAND verwerpt alles dat hij als abnormaal beschouwt in zijn leven. Hij gelooft in het vermogen om zijn leven te “herschikken” en investeert al zijn kracht zodat dat plaatsvindt.
Gideon was een voorbeeld van een man wiens INTELLIGENTE OPSTAND zijn realiteit op een radicale manier veranderde, omdat hij opsteeg van de jongste persoon, van het armste gezin van Israël, tot Richter, een minister-president van Israël. En u? Wat is de reden van uw opstand en wat zal van u een succesvol persoon maken? Kom in opstand, want december is de maand van uw gelegenheid.

“Ga heen in deze uw kracht, de Here is met u!” (Richteren 6:12,14)

CAMPAGNE VAN OPSTAND
Leer er meer over in een UKGR bij u in de buurt