bds02Stipt om 18u, Braziliaanse tijd, begon het eerbetoon van de officiële en ceremoniële opening van de Tempel van Salomo, met de aanwezigheid van het bekende Toccata orkest en koor, onder de leiding van dirigente Karin Zun, zij speelden en zongen bekende aanbiddingsliederen, zoals “Groot is Uw Trouw” en “Ik geloof in U”.
De optocht van de Ark van het Verbond, die de aanwezigheid van God symboliseert, tekende het climax van eerbied gedurende de ceremonie. Bisschoppen en pastors droegen de Ark door de straten, van de UKGR kathedraal in Brás tot en met het Altaar van de Tempel. Tijdens die optocht was het respect en de emotie van de mensen, die de ceremonie van buiten bijwoonden, goed te zien.
Onder de tienduizend uitgenodigden, waarbij diverse hoogwaardigheidsbekleders en bekenden aanwezig waren, waren ook de president van Brazilië, Dilma Rouseff, de gouverneur van São Paulo Geraldo Alckmin en de burgemeester van São Paulo Fernando Haddad, onder andere politieke autoriteiten, aanwezig.
Tijdens de bijeenkomst werd er ook een film getoond, door middel van een 3D beamer, waarbij de geschiedenis van het volk van God verhaald werd, sinds Abraham tot de stichting van de Universele Kerk van Gods Rijk, door haar oprichter bisschop Edir Macedo.
Het Afrikaans koor van het UKGR Centrum van Zuid-Afrika, gekleed in hun traditionele kledingdracht, symboliseerde de verschillende volken die toegang hebben tot de Tempel, ongeacht hun geloofsovertuiging.
Mensen die bevrijd werden van verslavingen getuigden over de grootheid van God in hun leven en dat zij door middel van het geloof de ware vrijheid hebben bereikt en de transformatie van hun leven.

 
Bisschop Rui Silva
Bezoek ook mijn blog op: bpruisilva.nl