Miljoenen mensen begonnen het jaar in de aanwezigheid van God in de UKGR Centra en ontvingen het nieuws dat de Vasten van Daniël voortgezet zal worden

De jaarwisseling van 2011 naar 2012 was een gedenkwaardig moment voor miljoenen mensen die bijeenkwamen in de UKGR Centra overal in de wereld, om het jaar te beginnen in de aanwezigheid van de Almachtige. Tijdens deze bijeenkomst dankten de aanwezigen God voor de zegens die zij gedurende het jaar hebben behaald en boden ze de eerste seconde van het nieuwe jaar aan de Here Jezus Christus aan.
In São Paulo, in de UKGR van Santo Amaro, begon bisschop Edir Macedo de Nachtwake van de Verandering met een verassende mededeling aan de duizenden mensen die aanwezig waren, degenen die de dienst volgden via IURD TV (een online tv dienst van de UKGR) en ook aan degenen die de dienst via videoconferentie volgden. “Ik wil zeggen dat de Vasten van Daniël voortgezet zal worden. Het zullen 21 dagen van ontgiftiging zijn, vrijheid van alle informatie die niet van God komt”, zei hij.
Hij citeerde het boek van Openbaring 21:1-5 dat zegt: “Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.”
“De Heilige Geest zal niet een nieuw lichaam vormen, maar een nieuw verstand, een nieuw hart. En vanaf dat moment zult u een zoon of dochter van Hem worden, met het DNA van God. Uw gedachtes beginnen als die van God te worden”, legde hij uit. Een ervaring die een totale transformatie veroorzaakte in het leven van Tatiana Ribeiro, een 25 jarige administratieve medewerkster die verslaafd was aan cocaïne. Het is 6 jaar geleden, tijdens een nachtwake van de jaarwisseling, dat zij werd uitgenodigd door haar schoonvader, die de UKGR al bezocht, dat zij een eind maakte aan haar afhankelijkheid van drugs en alleen afhankelijk van de Here Jezus begon te worden.
“Ik aanvaardde de uitnodiging en op een nacht zoals deze, heb ik me tot God gekeerd en accepteerde Hij mij. En Hij heeft echt nieuwe dingen in mijn leven gecreëerd. Sindsdien besteed ik alle jaarwisselingen in de aanwezigheid van God, samen met mijn familie”, herinnert zij zich met blijdschap, met haar schoonouders en haar man aan haar zijde (foto). De bisschop waarschuwde de mensen om zich niet te laten misleiden door religiositeit. Verder zei hij dat het leven van een ieder afhankelijk is van zijn eigen geloof. Als het geloof sterk is, dan kan het de twijfels doen verdwijnen en, als gevolg, dingen tot stand doen brengen die niet bestonden.
“In de UKGR werken we om uw geloof te verhogen, zodat u in God gelooft maar ook in uzelf, omdat deze samenwerking u een dapper en moedig persoon maakt die niet bang is om niets en niemand te confronteren. In deze vieze wereld waarin wij leven overwinnen wij of we worden overwonnen, er bestaat geen gelijkspel. Als ‘gelukkig nieuw jaar’ zeggen iemand voordelen zou brengen, dan zou deze wereld een zee van rozen zijn. Wij leven gebaseerd op wat geschreven staat en dat is het geloof dat ons zal doen overwinnen in het jaar 2012. Het zal doorbreken!”, beëindigde hij zijn toespraak terwijl allen het nieuwe jaar ingingen bad hij dat de Heilige Geest over allen werd uitgestort.