Post Image

LOGO

Jezus is het Amen!

Waarom vindt het verschil van leven, dat door God beloofd werd, niet plaats in het leven van veel christenen?

Er zijn veel redenen. Echter, één van de opmerkelijkste is te wijten aan het feit dat degenen die geloven blijven wachten dat de beloftes uit de hemel vallen. Dat is in feite de hoofdreden van het gebrek aan dit verschil!

God scheidde Abraham af om van hem het verschil te maken tussen hem en zijn tijdgenoten.

Abraham, op zijn beurt, bleef niet afwachten of wachten dat de dingen vanzelf zouden gebeuren. In plaats daarvan ging hij over tot actie, gehoorzaamde hij en volhardde in het opvolgen van Die Stem en die begeleiding.

God heeft ons niet slechts geroepen om te geloven in Zijn Woord, maar om boven alles bezit te nemen van de beloftes en om het verschil te maken in deze wereld. Niet slechts om het verschil te zoeken, maar om het verschil te zijn in het dagelijks leven.

Wat doet de persoon wanneer hij de pensioensgerechtigde leeftijd heeft bereikt?

Afwachten dat de regering aan zijn deur klopt en hem beloont met zijn rechten?

Nee. Hij weet dat de regering dat nooit zou doen, ondanks dat de regering weet dat hij zijn rechten heeft…

Wat voor acties onderneemt hij? Hij gaat achter de regering aan met zijn verzoeken enz.

Nadat hij de benodigde documenten heeft ingeleverd, is de regering verplicht om zijn rechten in te willigen. Hetzelfde geldt met betrekking tot God. De persoon dient achter zijn rechten aan te gaan…

Als het niet noodzakelijk was om te strijden en bezit te nemen van de Goddelijke beloftes, dan zou er geen noodzaak zijn voor gebed, aanroepingen, nachtwakes en vasten.

Wanneer de advocaat zich voor de rechter presenteert, ter verdediging van zijn cliënt, dan wilt hij niet weten of de rechter hem, of zijn cliënt, mag of niet.

Hij weet heel goed dat de rechter zijn taak, zoals die in de Wet beschreven staat, moet vervullen.

Hetzelfde geldt met betrekking tot de beloftes van God.

Het maakt niet uit of we het verdienen of niet. Als wij geloof demonstreren worden wij waardig van de beloftes.

Jezus zei:

“Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn” (Mattheus 18:19).
Peins over dit Woord alstublieft.

Draag het elke dag in uw verstand en in uw hart! En neem bezit van het beloofde verschil!

In de Naam van het Amen, amen!

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*