Waarom vindt het verschil van leven dat door God wordt beloofd, niet plaats in het leven van veel christenen?
Er zijn veel redenen, echter, de grootste reden is te wijten aan het feit dat degenen die geloven wachten dat de beloftes uit de lucht zullen vallen.
Dit is de grootste reden voor het gebrek aan het verschil!
God scheidde Abraham af om van hem het verschil te maken tussen hem en zijn tijdgenoten.
Abraham op zijn beurt bleef niet wachten of hopen dat de dingen vanzelf zouden gebeuren.
In plaats daarvan handelde, gehoorzaamde en volhardde hij in het volgen van die Stem, die leiding.
God heeft ons niet alleen geroepen om in Zijn Woord te geloven, maar boven alles om bezit te nemen van de beloftes en van ons het verschil in deze wereld te maken.
Niet alleen maar zoeken naar het verschil, maar elke dag het verschil zijn.
Wat zal de persoon doen wanneer hij de leeftijd voor het pensioen bereikt?
Wachten totdat de regering op zijn deur klopt en hem met zijn rechten beloont?
Nee. Hij weet dat de regering dat nooit zou doen, ondanks het feit dat hij weet dat hij zijn rechten heeft…
Wat zal zijn handeling zijn?
Hij gaat erachter aan met allerlei aanvragen voor de regering…
Nadat hij het benodigde papierwerk heeft verricht, dan is de regering verplicht om zijn rechten na te komen.
Hetzelfde is van toepassing op God. De persoon dient erachter aan te gaan…
Als het niet nodig was om te strijden om bezit te nemen van de Hemeles beloftes, dan was er geen noodzaak om te bidden, aanroepen, nachtwake houden en vasten.
Wanneer de advocaat zich voor de rechter presenteert, ter verdediging van zijn cliënt, dan wil hij niet weten of de rechter hem, of zijn cliënt, mag of niet.
Hij weet, heel goed, dat de rechter na dient te leven wat er in de Wet geschreven staat.
Hetzelfde is ook van toepassing op de beloftes van God.
Het maakt niet uit of we het verdienen of niet.
Als we het geloof manifesteren, worden we waardig om de beloftes te verkrijgen.
Jezus zei: “Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is”(Matteüs 18:19) NBG ’51.
Overpeins dit Woord alstublieft.
Draag het elke dag in uw verstand en uw hart, of ten minste, tot deze zondag.
En neem bezit van het beloofde verschil.
In de Naam van Amen, amen!
Bisschop Edir Macedo