nao-me-representamGod keek naar alle religies en zei:

– Jullie vertegenwoordigen mij niet.
De vallei was vol religieuze leiders vanuit de gehele wereld, van alle religies. Van de top van de berg, sprak de stem van God. Perplex, vroegen ze: “Hoe bedoelt u “jullie vertegenwoordigen Mij niet?”
– Als jullie een spiegel hadden, zou ik jullie vertellen om naar jullie zelf te kijken. Maar laat Me jullie vertellen wat Ik zie:
• Interne strijden: jullie leiders strijden om de macht terwijl Mijn leer was: de sterkste zal de zwakste dienen”
• Externe strijden: jullie vechten onder elkaar, kijken wie de meeste schapen heeft, terwijl de verlorenen nog verloren zijn.
• Jullie hebben Mij tot jullie beeld en gelijkenis gemaakt. In plaats van proberen te zijn als Ik, stellen jullie je voor dat Ik zoals jullie ben. Jullie veranderden jullie God om jullie zelf te behagen, maar zijn niet veranderd om zich aan Mij aan te passen.
• Jullie denken dat ik dezelfde mensen haat die jullie haten. Ik heb slecht nieuws voor jullie: Ik kan niemand haten, maar Ik haat wat jullie doen.
• Jullie manipuleren mijn volk voor jullie eigen gewin. Jullie verzinnen listige plannetjes en denken er altijd over na hoe jullie nog een cent van mijn schapen kunnen nemen. Terwijl Mijn opdracht was om voor hen te zorgen.
• Jullie houden grote spektakels om mensen te behagen in plaats van ze te geven wat ze nodig hebben. Jullie bijeenkomsten (of zal ik ze “shows” noemen?) zitten vol trucjes om indruk te maken om mijn volk in te pakken en te misleiden.
– Moet ik doorgaan? Jullie vertegenwoordigen Mij niet. Jullie zijn fraudeurs!
De religieuzen, ondanks het feit dat zij beschaamd waren, durfden nog om te vragen: “Heer, wie vertegenwoordigt U dan?”
– Kijk eens, nog een keer die hypocrisie. Jullie begrijpen niets! Waarom noemen jullie Mij Heer als jullie Mijn dienaren niet zijn? Wat degenen betreft die Mij vertegenwoordigen, het is geen algebra, driehoeksmeting of iets moeilijks. Het is makkelijk om te weten. Het probleem is dat jullie ego te groot is om het in te zien. Als Ik Hem opnieuw naar de wereld zou zenden, zouden jullie Hem nog een keer kruisigen.
Er kwam een lange stilte, en de stem bleef stil.
Bisschop Renato Cardoso