karmozijnroodEr bestaat een klein insect, een soort kleine rups, die meer op een made of worm lijkt, en van oudsher verantwoordelijk was voor het geven van kleur en waarde aan de duurste stoffen. Het was toentertijd erg moeilijk om kleurstoffen te vinden om stoffen te verven en als het ontdekt werd, werd het evenveel waard als goud.
Meestal werden de sterkste en felle kleuren gebruikt voor de gewaden van de koningen en één in het bijzonder heeft een merkwaardig feit.
De gegevens van de oorsprong van deze soort komen voort vanuit de Perzische heerschappij toen het woord qirmiz, dat later als karmozijn vertaald werd, een donkerrode scharlaken kleur, en letterlijk betekent “gemaakt door wormen”. Het pigment dat vandaag de dag bekent staat als Kermes is het natuurlijk karmozijn, dat gewonnen wordt uit wormen die dezelfde naam dragen.
Wordt nog niet moe van het lezen, omdat de geschiedenis van dit kleine en onbelangrijke insect nu interessant begint te worden.
Wanneer de scharlaken rups klaar is om te paaien, bevestigt zij haar lichaam aan de stam van een boom, de eikenbomen nabij het Middellandse-Zeegebied. Zij plant zichzelf zo hard op die boom dat zij weet dat zij zich nooit meer zal kunnen loskomen. Het is een vrijwillig offer.
De eieren onder haar lichaam worden beschermd totdat ze zijn uitgekomen en in staat zijn om zichzelf te ontwikkelen. Terwijl de rups sterft, bevlekt zijn karmozijne kleur zijn lichaam en al het hout eromheen.
De dode lichamen van deze wormen werden gewonnen om de meest waardevolle tinten rood te maken, die de mantels kleurden van mensen die als belangrijk, hooggeacht of geëerde beschouwd werden.
Uit het traject van deze moeder rups kan men belangrijke lessen trekken in de dagelijkse praktijk voor het moederschap. Maar ik denk dat u, net zoals met mij gebeurde, tijdens het lezen, zich herinnerde aan de Here JEZUS.
Zodat u de Behoudenis van uw familie kunt aanschouwen, dient u zich aan Hem vast te klampen.
Hij werd verwaarloosbaar en klein, zodat Hij in staat was om te kunnen redden. Hij klampte zich vast aan Golgotha, om Zijn leven voor ons te geven. Zijn vuurrode bloed dat ons bedekt, maakte ons waardevol, koningen en priesters voor God. En in feit heeft Hij, voordat Hij naar de wereld kwam, de Kermes Ilicis al geschapen, en omschreef Hij Zichzelf net als die rups (zie Jesaja 1:18 en Psalmen 22:7).
Met dank aan: Patricia Barboza