ora-ora-oraMijn vrouw schreef dit bericht en ik vond het interessant om het met jullie te delen.

Eén van de dingen waar ik het meest van houd is om over mijn geloof te praten, maar ik praat er niet altijd direct over, snapt u? Elke keer als ik over de liefde spreek, spreek ik over mijn geloof. Elke keer als ik praat over vrouwen waarderen, praat ik over mijn geloof. Elke keer als ik iets over kleding en uiterlijk zeg, zeg ik iets over mijn geloof. Ik kan uw nieuwsgierige gezichtje al zien… maar wat heeft het ene met het andere te maken?
Alles! Ten eerste, Geloof is geen religie. Helaas bestaat er een bepaalde gedachtegang in onze hedendaagse samenleving dat als u in God gelooft, u automatisch religieus bent. Maar dat is een gigantische leugen. Religiositeit staat u niet toe om te denken, laat staan te overpeinzen. U dient simpelweg een bepaalde overtuiging te hebben en punt uit. Indien in uw religie de koe heilig is, dan zult u hem ook als heilig behandelen. U zou zich niet afvragen waarom de koe heilig is, omdat dat tegen uw religie zou ingaan! Men vraagt het zich niet af, noch begrijpt men het, men volgt het gewoonweg. Kijk nou eens… Dat is een begeleiding voor mijn intelligentie.

Wat houdt het dan in om geloof in God te hebben?

Geloof in God is het volgende: Ik lees de Bijbel en daar staat er geschreven dat als ik mijn vijanden vergeef, ik ook vergeven zal worden. Vervolgens vergeef ik ze en weet u wat er dan gebeurt? Ik voel me écht vergeven voor mijn fouten! Ik draag geen schuld meer met mij, iets dat veel mensen helaas wel met zich ronddragen…
God heeft duizenden beloften gedaan, in de Bijbel staat, kort gezegd, dat: “Als u Mij volgt, dan zult u gelukkig worden in alle gebieden van uw leven en bovendien zult u de eeuwigheid met Mij beleven.” Ik geloof in de beloften, zet ze in praktijk, weet u wat er dan gebeurt? Ik word echt gelukkig in alle gebieden van mijn leven! Er is nog iets, ik word niet bang meer om te sterven.
Dit wil zeggen, God spreekt en Hij komt na – KEER OP KEER! Kijk nou eens… geloof in God hebben houdt dus in om intelligent te zijn.
En wat hebben liefde, waarde en schoonheid met het geloof te maken?
Ja, zelfs daarover begeleid God ons in Zijn Woord! Hahaha!
Peins over de volgende verzen:

“Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij” (1 Korinthiërs 13:4-7).
“Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? haar waarde gaat koralen ver te boven” (Spreuken 31:10).
“Als een gouden ring in een varkenssnuit is een schone vrouw zonder verstand” (Spreuken 11:22).

Bisschop Renato Cardoso