“Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe”(Romeinen 8:8-9).   FILHOS1_1
Paulus wist dat onder de nieuwe Romeinse christenen, er velen waren die Jezus als Redder hadden geaccepteerd, maar niet als Heer.
Dat wil zeggen dat zij het christelijk geloof hadden aanvaard, maar zichzelf niet hadden overgegeven aan het geloof.
Hoewel zij zich konden identificeren met de nieuwe ware christenen, waren zij nog steeds zo vleselijk als voorheen.
Dit is wat er gebeurt met de meeste gelovigen: zij aanvaarden Jezus, maar geven zich niet over aan Hem.
Dit is wat hen ervan weerhoudt om de Heilige Geest te ontvangen.
Ze zijn jaren in de kerk, krijgen een uitgebreide kennis van het Woord, kennen de woorden van God, maar praktiseren ze niet.
Ze zijn kinderen van het vlees.
In zijn brief aan de Romeinse christenen maakte de apostel duidelijk dat degenen die de Geest van God niet hebben, niet aan Hem behoren.
Ze konden zelfs trouw zijn aan de kerk zijn en handelen volgens de religieuze gebruiken, maar wie de Geest van de Heer Jezus Christus niet heeft, behoort Hem niet toe.
En er is geen manier om te doen alsof ze de Heilige Geest hadden. Hun vleselijkheid identificeerde hun.
Wanneer iemand verzegeld wordt met de Geest van Jezus, dan worden zijn gedachten, gevoelens en hart samengekoppeld aan die van de Here Jezus. Er is geen manier om gedurende een lange tijd te bedriegen.
Paulus twijfelde aan de oprechte bekering van vele Romeinen, hij wilde, met andere woorden, zeggen: U dient niet in het vlees zijn, maar in de Geest, als de Geest van God daadwerkelijk in u woont.
Als iemand echter de Geest van God niet heeft, dan behoort die persoon niet aan de Here Jezus.
Ik heb veel, zogenoemde, bekeerlingen gezien, die als dienaren dienden, spraken alsof ze vol van de Geest waren en zich (in de kerk) gedroegen als broeders…
Thuis, op het werk, op school, of op straat echter spraken zij als afgodendienaars, kleedden zij zich als ongelovigen, reageerden zij als bezetenen en verschilden zij weinig van de kinderen van de duisternis.
Bisschop Edir Macedo