colunaGod laat moeilijkheden toe bij de verovering van Zijn Geest om te tonen dat het Koninkrijk van God niet zomaar iets is dat overal gevonden kan worden;
In plaats daarvan is het iets dat in bezit wordt genomen door degenen die er echt in willen komen en dat vereist moed, lef en geloof. Alleen de dapperen doen geweld aan hun eigen verlangens en passies aan bij het veroveren van dit Koninkrijk (zie Matteüs 11:12).
God laat twijfels, angsten, slechte gedachtes, verleidingen en andere moeilijkheden toe, zoals Hij ook toeliet dat het volk van Israël door de woestijn heen trokken op weg naar het Beloofde Land;
Ter compensatie zal Hij, zoals in het verleden: De HERE ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom… en des nachts in een vuurkolom om hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden voortgaan, ook degenen die volharden blijven leiden als een Kolom van Geloof, de openbaring voor de uitverkorenen.
Lef, vastbesloten, moed, vaststelling, onverschrokkenheid, dapperheid en, boven alles, volhardendheid zijn het minste dat de Heer van de Heerscharen verwacht van degenen die de BELONING van de Behoudenis in bezit willen nemen.
Verlies dus niet, mijn geliefden, de visie van de Kolom van Geloof in deze woestijn!
Boven alle slechte dingen die jullie gevoeld hebben, hebben jullie deze Kolom van Geloof ook gezien en gevoeld, brandend in jullie binnenste, toch?
Laat uw visie niet afleiden door de kleine dingen die beneden staan!
God is met u!
Dat de Here Jezus Christus verheerlijkt wordt in uw leven!
Bisschop Edir Macedo