Bds_1109_KrachtIets voor iemand doen met uw gehele kracht is een ding, maar iets doen uit liefde is iets compleet anders. Als ik iets doe, waarvoor ik mijn kracht moet verzamelen, kan ik het doen vanwege noodzaak of verplichting. Maar als ik het doe uit liefde, dan doe ik het met meer intensiteit dan voor hetgeen dat ik met al mijn kracht deed. Dus, is wat wij voor God doen uit liefde of uit interesse in andere dingen?
David zei:
“Daarom heb ik, zoveel ik vermocht, gereedgelegd voor het huis van mijn God: goud voor de gouden, zilver voor de zilveren, koper voor de koperen, ijzer voor de ijzeren, hout voor de houten voorwerpen, chrysoprasen en vulstenen, zwarte en kleurige stenen, allerlei edelgesteente en wit marmer in menigte” (1 Kronieken 29:2).
Gezien de omvang van de werken en het feit dat het huis niet voor mensen was, maar voor God, had David alle nodige kracht erin gestopt in dit werk.
Kijk nu naar wat hij uit liefde deed:
“Maar nu schenk ik nog bovendien, uit liefde voor het huis van mijn God, van wat ik zelf aan goud en zilver bezit, aan het huis van mijn God, behalve wat ik voor het heiligdom heb gereedgelegd…” (1 Kronieken 29:3).
Als hij meer van zijn eigen leven, de goederen die hij had, zijn kinderen en zijn familie hield dan van God, dan zou hij zijn persoonlijk eigendom niet hebben gegeven, hetgeen dat de toekomst van zijn familie zou garanderen. David’s liefde voor God stond boven alles en iedereen. Is dat niet wat het eerste gebod leert?
“Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand” (Matteüs 22:37-38).
Niet iedereen die iets met kracht doet, heeft liefde, maar wie liefheeft, spaart kosten noch moeite.
Wie deed wat hij tot nu toe voor dit werk heeft gedaan zal gezegend worden omdat hij aan de noodzaak voldeed, stel u zich dan degene voor die vanaf nu iets uit liefde voor dit Huis zal doen? Die persoon zal zeker meer doen dan er tot nu toe is gedaan.
Met dank aan: bisschop Romualdo Panceiro