2Kracht van het kwaad vs Zwakheid van God
De duivel is alleen sterk wanneer de mens zwak is.
De mens is alleen zwak wanneer hij, in plaats van zijn verstand te gebruiken, zijn gevoelens gebruikt.
De gevoelens van het hart maken mensen tot slaven en leiden altijd naar de slechte keuzes.
Aan de andere kant wordt de Geest van God onmachtige in het leven van degenen die het praktiseren van Zijn adviezen verachten.
De waarheid bevrijdt alleen degenen die hem in praktijk zetten.
Het bewijs hiervan is dat het merendeel van de evangelische gelovigen verdrukt of depressief is.
“Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat…” (2 Kronieken 16:9).
De Here God oefent alleen Zijn macht uit in het voordeel van degenen die Hem gehoorzamen;
De anderen, die net zoals Kaïn zijn, zien dit en worden jaloers.
Bisschop Edir Macedo