Post Image

LOGO

Kwaadaardigheid

De kwaadaardigheid blokkert ongetwijfeld het geestelijke begrip van de christenen, precies hetzelfde begrip van de ongelovigen dat Satan verblind heeft, omdat er staat:

“… geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.” (2 Korinthe 4:4)
Mediteer over deze vragen:

Waarom heeft Satan het begrip van de ongelovigen verblind?

Hij heeft het begrip verblind, precies, zodat de ongelovigen verhinderd worden om de Waarheid te kennen die hen bevrijdt.

Kan hij het begrip van de gelovigen verblinden?

In principe niet, vanwege de Heilige Geest. Maar wanneer ze enige vorm van kwaadaardigheid omarmen, vooral het gevoel van wantrouwen in andere mensen met hetzelfde geloof, dan is er de neiging van ongeloof en de bereidheid om alles met slechte ogen te zien. Uit angst om bedrogen te worden, annuleert ze het vermogen om het Woord van God te begrijpen. Dit kan normaal zijn in het koninkrijk van deze wereld, maar nooit in het koninkrijk van God, waar iedereen in hetzelfde Woord gelooft.

Hierdoor worden veel goede mensen die geen grove zonden begaan besmet met het virus van kwaadaardigheid (wantrouwen) en kunnen niet langer het geloof ontwikkelen voor de behoudenis van hun eigen ziel.

Lees en mediteer over de volgende verzen:

“Een goddeloze wordt weggedreven door zijn eigen kwaad, maar een rechtvaardige vindt een toevlucht, zelfs in zijn dood.” (Spreuken 14:32)

“Uw eigen kwaad straft u en uw eigen afdwalingen bestraffen u. Erken en zie in, dat het kwaad en bitter is de HEERE, uw God, te verlaten, en dat er geen vreze voor Mij bij u is, spreekt de Heere, de HEERE van de legermachten.” (Jeremia 2:19)

“Was het kwaad van uw hart af, Jeruzalem, opdat u verlost wordt. Hoelang laat u uw zondige gedachten in uw binnenste overnachten?” (Jeremia 4:14)

“Broeders, word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en word in uw denken volwassen.” (1 Korinthe 14:20)

-Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*