engano-706x432Niets in de kerken is zo verwoestend geweest als onwetendheid met betrekking tot de profetieën. Op dezelfde manier dat satan de valsheid van het praten in tongen heeft gebruikt, heeft hij ook geprofiteerd van het gebrek aan geestelijke inzicht met betrekking tot de profetieën. Het ergste is dat veel geschoolde mensen zich ook hebben overgegeven aan de misleidingen van de “profeten” die, trouwens, vrouwen zijn die slecht getrouwd of sentimenteel gesproken gefrustreerd zijn.
De situatie is zo ernstig dat profetieën worden gemengd met waarzeggerij, ingevingen, toekomstvoorspellingen, en zelfs opleggingen qua huwelijken, zaken en reizen, alles in hetzelfde pakket van illusies dat als doel heeft om de oprechte mensen te misleiden.
De Bijbel laat geen twijfel achter met betrekking tot het gebruik van profetieën en het doel ervan:
Ten eerste

“Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend” (1 Korinthiërs 14:3).

Ten tweede
De profeet spreekt tot de mensen (Kerk). Oftewel, de profeet spreekt niet met één bepaald iemand. In tegenstelling, als het woord profetisch is, dan komt het van God en als het van God komt, is Zijn begeleiding om iedereen van de Kerk te zegenen, maar nooit voor één bepaald iemand. Tot slot maakt God geen uitzondering voor iemand. Waarom zou Hij alleen met iemand in het bijzonder praten?
Ten derde
Het doel van profetie is DE KERK OPBOUWEN, VERMANEN EN VERTROOSTEN zoals de Bijbel verzen hieronder. Maar alstublieft, lees het aandachtig en overpeins:

“Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente…
Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen; de profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen, die geloven” (1 Korinthiërs 14:3, 4 en 22).

 Bisschop Edir Macedo