covarde_telespetadorElke dag sterven er, beetje bij beetje, mensen over de gehele wereld als gevolg van een ‘onzichtbare’ oorlog…
Duizenden Syrische burgers die vermoord werden, bomaanslagen op Libanon, elke week weer tientallen bomaanslagen over de gehele wereld en meer dan honderd mensen wiens leven bruut werd onderbroken in Parijs…
De vraag die men stelt is: WAT DIENT ONZE REACTIE TE ZIJN ALS VOLGELINGEN VAN CHRISTUS? WAT VOOR HOUDING DIENEN WIJ TE HEBBEN TEN OPZICHTE VAN ZOVEEL DAGELIJKSE DODEN?
Alleen maar als tvkijkers, lezers, hoorders, zoals wij dat geweest zijn van de afgelopen verschrikkelijke nieuwsberichten? Ongetwijfeld NIET! De eerste kerk, de eerste christenen leden en zagen veel slechte dingen in hun tijd gebeuren, maar zij bleven echter niet zitten met gekruiste armen, slechts aan het kijken als toeschouwers. Integendeel, zij maakten het verschil en niet zo’n beetje ook, het verschil dat zij maakten was zeer groot en veelbetekenend. Helaas maakt de huidige kerk dit verschil niet meer, omdat men het WAPEN heeft opgegeven dat de Here Jezus de kerk gaf om alle aanvallen van de demonen en werken van het kwaad, die het terrorisme en de vernietiging van de mensheid over de gehele planeet als oogpunt hebben, af te breken.
Maar wat voor wapen is dit?

Het eerste wapen dat de Here Jezus aan de christenen gaf is HET GEBED (1)! Als er vandaag de dag 10 gebeden opgezegd worden, is het heel waarschijnlijk dat die tien gericht zijn op de persoon zelf. De voorbede bestaat niet meer! En als wij de mensen niet motiveren om voor hun familie of voor hun naaste te bidden, dan bidden zij niet, noch hebben zij dit initiatief uit zichzelf. Dit is niet alleen heel triest, maar het is ook heel beschamend voor iemand die zich een christen, kind van God noemt. Het is heel ernstig, ik zou zelfs zover willen gaan om dit een ware terroristische aanval te noemen, geestelijk gesproken.
Tegelijkertijd zien wij dat de mensen, zelfs leden van de kerk, DE OVERPEINZING OP HET WOORD VAN GOD (2) op hebben gegeven! Er zijn mensen die alleen maar de Bijbel lezen wanneer zij naar de kerk komen, wanneer er een boodschap op Facebook geplaatst wordt of op een blog…er zijn mensen die zich niet eens tegoed doen aan deze “luxe”, want, voor degenen die het niet weten, een Bijbel hebben en hem kunnen lezen is een ware luxe!
“…dit zijn zij, die het woord horen, maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar” (Marcus 4:18-19).
Deze mensen hebben dus het Woord, de Naam van Jezus en het geloof, maar de dagelijkse drukte van de wereld, de fascinaties, de rijkdommen of de ambities, concurreren met elkaar…zodoende verstikken zij het Woord en dat verstikt weer de meeste belangrijke missie die God ons gaf, OM EEN WARE CHRISTEN TE ZIJN! Omdat als men deze taak met ijver en perfectie vervult, dan zal de persoon een uitstekende vrouw/man, vader/moeder, zoon/dochter, broer/zus en burger worden. Het probleem begint wanneer men éérst erkend wil worden als respectvolle burgers, uitstekende kinderen, partners of broers… en pás op het eind, als goede christenen… daarom lukt niets. Wanneer men toch een “vruchtje” ziet, dan is het alleen maar één goede vrucht te midden van honderden slechte vruchten!
En wanneer wordt het Woord van God onvruchtbaar?
Wanneer men er niet over peinst, want als men dat niet doet, dan wordt het Woord ook niet gepraktiseerd. Wanneer wij erover peinzen, dan praktiseren wij het met effectiviteit, discipline, volharding en kwaliteit!
De christenen van de eerste kerk hadden geen satellieten om te evangeliseren, zoals wij die vandaag de dag hebben, er bestond toen geen internet, radio, kranten, tijdschriften of TV. Nee, zij hadden niet de middelen waarover wij nu beschikken, zij baden echter vurig, peinsden over de Woorden van de Here Jezus en praktiseerden ze!
De VASTEN (3) was een gebruik dat het volk van God heiligde en voorbereidde om bepaalde soorten demonen te overwinnen die alleen door middel van gebed en vasten weg zouden gaan! Het heeft niets te maken met goede intenties, intelligentie, overtuiging of politieke of financiële macht: OF WIJ HEBBEN AUTORITEIT OF WIJ HEBBEN HET NIET! Wij vasten of om met God te zijn of om de duivel en zijn demonen te onderwerpen, op deze manier overwinnen wij het kwaad!
Wie had deze autoriteit ooit en verloor hem?
Wie verachtte het gebed, de overpeinzing over het Woord van God en de macht van de vasten!
Heel veel mensen maken ook geen gebruik van de macht van het EVANGELISEREN (4). Zij dragen deze verantwoordelijkheid over aan de bisschop, de pastor, de kerk en vinden dat het genoeg is dat zij al hun tienden en offeranden brengen. De Here Jezus zei echter, voordat Hij naar de hemelen opsteeg, tot allen: “…Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping”. Dit is dus de verantwoordelijkheid van elke ware christen!
En er bestaat nog een vijfde wapen: de macht van onze GETUIGENIS (5) niet alleen maar van overwinning, genezing, bevrijding, geluk in de liefde of voorspoed…maar ook van karakter, een bewust geloof, integriteit, loyaliteit, heiligheid en gehoorzaamheid. God vereist geen perfectie van ons, maar wel heiligheid.
Vergis u zich niet, uw getuigenis heeft macht, wij merken immers de getuigenissen van anderen voortdurend op! Velen hebben door middel van hun slechte karakter en slechte getuigenis anderen afkerig gemaakt van de Here Jezus.
Maar als u en ik gebruik maken van deze 5 wapens, dan herwinnen wij de verloren autoriteit en zullen wij eindelijk ware christenen worden. Christenen die de goede strijd strijden, hun behoudenis bewaren en anderen de gelegenheid bieden om gered te worden.
God is met u en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas