ensinodocriador

“Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht…”

– 1 Timoteüs 6:3
Degenen die de leer van de Here Jezus aanvechten, het altijd bekritiseren en het vergelijkt met menselijke ideeën, vergeten dat Hij de Schepper is die alle dingen heeft gemaakt en weet wat het beste is om te volgen en leven.
Ester Bezerra