abraaoWIJ ZIJN ER ALTIJD NAAR OP ZOEK EN HUILEN WANHOPIG WANNEER WIJ HET NIET VERKRIJGEN… HET IS DE GERECHTIGHEID DIE ONS BEWEEGT EN DE ONGERECHTIGHEID DIE ONS WEERHOUDT.
Het was precies midden op de dag dat de visite van Abraham verscheen… De realiteit is dat niemand ervan houdt om onverwachte visite te ontvangen, vooral op dat uur van de dag. Abraham ontving Hen echter zeer goed… zelfs al was hij niet voorbereid, hij bereidde snel, niet zomaar iets, maar een speciale maaltijd voor.

“En de Here verscheen aan hem bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang der tent zat. En hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem; toen hij hen zag, liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet, en boog zich ter aarde; en hij zeide: Mijn heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Laat toch een weinig water gehaald worden, en wast uw voeten en vlijt u neder onder de boom; dan wil ik een bete broods gaan halen, opdat gij uw hart versterkt; daarna kunt gij verder trekken; daartoe zijt gij immers langs uw knecht getrokken? En zij zeiden: Doe zoals gij gesproken hebt. Toen spoedde Abraham zich naar de tent tot Sara, en zeide: Haast u! Drie maten fijn meel! Kneed het en bereid koeken! En Abraham liep naar de runderen, nam een kalf, mals en goed, en gaf het aan een knecht, en deze haastte zich om het te bereiden. Ook nam hij boter en melk en het kalf, dat hij bereid had, en zette het hun voor; en hij stond onder de boom bij hen, terwijl zij aten”
– (Genesis 18:1-8).

Abraham kon op dat moment de gelegenheid identificeren en Wie voor hem stond, hierom ontving hij Hem op de manier waarop hij dit deed, met alle eer en zorg… In tegenstelling tot Abraham hebben velen echter de Voorstellen die het praktiseren van het Bewuste Geloof stimuleren, niet goed ontvangen. Ook al zeggen zij dit niet openlijk, zij zien het onmiddellijk als iets negatief en, wanneer zij het doen, doen zij het zomaar, zonder zorg of enige eerbied.
God zegende Abraham om wie hij was… en omdat hij rechtvaardig was, bood hij meer aan dan werd voorgesteld. Wanneer een persoon in het Offerende en Opstandige Geloof is, vindt hij het nooit teveel, te moeilijk of vermoeiend om te doen wat wordt voorgesteld, om aan God te geven. Het voorbeeld van deze punten analyseert de ACTIES van Abraham die zijn geestelijke visie tonen:
Sloeg op
“…hij sloeg zijn ogen op”. Wanneer u geestelijke visie heeft, zoals Abraham had, dan kijkt u naar boven, u slaat uw ogen op, kijkend naar voren en niet naar beneden (wat de negativiteit representeert), of naar achteren;
Zag en liep (rende)
“…toen hij hen zag, liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet”. Deze man was al 100 jaar oud, het was midden op de dag, het was heel erg heet, maar zelfs zo liep hij niet rustig, aarzelde hij niet, wachtte hij of stelde hij vragen… maar hij snelde naar Hen toe voor een ontmoeting en profiteerde van de Gelegenheid (en het was juist op die dag dat de vervulling van de Belofte van 25 jaar geleden plaatsvond). Stel u zich eens voor dat hij voor deze test gezakt was…
Boog zich
“…en boog zich ter aarde”. Abraham boog niet om te vragen, aan te roepen of te klagen… Maar wel zodat God zou accepteren wat hij wilde geven.
Smeken
“… ga dan niet aan uw knecht voorbij”. Hij accepteerde het niet om deze gelegenheid te missen, dat het aan hem voorbij ging en dat hij nog hetzelfde zou zijn, alles hetzelfde zou blijven.
Nam
“Ook nam hij boter en melk en het kalf, dat hij bereid had, en zette het hun voor; en hij stond onder de boom bij hen, terwijl zij aten”. Abraham deed meer dan wat hij beloofde (meer dan het water en brood). Zelfs nadat hij Sara had gevraagd om het brood te bereiden (hetgeen waar hij het meest van hield en niemand beter kon maken dan Sara), koos hij het beste kalf dat hij had, de boter enz…
Hij bleef staan!
“…en hij stond onder de boom bij hen…”. Oftewel, hij bleef staan, klaar om te dienen, omdat hij de gelegenheid die zich voordeed zodanig erkende, dat hij dit op geen enkele manier voorbij zou laten gaan!
Wanneer u in het Offerende en Opstandige Geloof bent, vindt u hetgeen dat u geeft, nooit veel. Het kalf zou vast en zeker meer dan 15 personen voeden, en iemand anders zou, in de plaats van Abraham, een kip of een geit gegeven hebben, maar hij niet, omdat hij niet deed alsof hij was wie hij in feite niet was, hij toonde slechts wat er in het diepste van zijn wezen zat: EEN RECHTVAARDIGE MAN!
God is met u, en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas