ensinoreinodeus“En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen.”
– Marcus 4:11

Alleen met de Heilige Geest kennen wij het Ware Leven in het Koninkrijk van God, maar voor wie Hem niet kent is het moeilijk om Zijn Plannen voor de redding van de ziel te begrijpen.
Ester Bezerra