ensinodaverdade

“Leid mij in uw waarheid en leer mij,
want Gij zijt de God mijns heils,
U verwacht ik de ganse dag.”
– Psalmen 25:5

De Heilige Geest heeft mij Uw Woorden geopenbaard en me geleerd hoe te leven en mijn behoudenis, alle dagen van mijn leven, goed te beschermen.
Ester Bezerra