ensinoparaalma“Uw handen hebben mij gemaakt en toebereid,
geef mij verstand, opdat ik uw geboden lere.”
– Psalmen 119:73

Wetende dat God ons kent tot in het diepste van ons zijn, en met alle slechte neigingen van ons vlees, geven we ons over aan Hem, zodat wij Zijn Geboden kunnen naleven.
Ester Bezerra