Jesus-706x432“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen” (Matteüs 11:28-19).

De woorden van de Here Jezus maken heel duidelijk dat de benodigde rust voor degenen die vermoeid en belast zijn meteen geschonken wordt. Maar de rust (Behoudenis) van de ziel, is afhankelijk van wat wij leren van Onze Verlosser.
Onze ouder en onderwijzers leren ons bijna alles in het leven, vanaf de eerste stappen tot onze beslissingen. Dit alles vereist veel tijd, het was niet van de ene op de andere dag. En zelfs vandaag zijn we nog steeds aan het leren.
Wat de Behoudenis van de ziel betreft, kan er geen sprake zijn van “onmiddellijkheid”, tenzij de persoon in een situatie is waarbij hij sterft kort nadat hij de Here Jezus accepteert als zijn enige Verlosser. Maar voor ons, die nog verder zullen leven, is het noodzakelijk om “van Hem te leren”. En dat vereist tijd, geduld, volharding en een constante uitoefening van het Woord als bewijs van wat geleerd werd.

“Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft” (Johannes 7:16).

Met dank aan: bisschop Djalma Bezerra