timthumb.phpIk zou graag willen dat u dit commentaar leest…
Een commentaar op de boodschap De Toorn van God.
God is liefde, maar Hij heeft ook de eigenschap dat Hij rechtvaardig is.
En wat is rechtvaardigheid? Volgens de filosofie en de wet: “rechtvaardigheid houdt in om aan een ieder te geven wat aan hem toebehoort” (volgens Aristoteles).
Nou, als ik onrecht pleeg, dan zal ik datgene ontvangen dat aan mij toebehoort: het kwaad. Als ik de onrechtvaardigheid praktiseer en expres in de zonde leef, op een bewuste manier, dan is het offer van de Here Jezus ondoeltreffend. Het heeft geen enkel effect op mijn leven. Nu, één ding dient heel duidelijk te zijn: wij zijn allen zondaars – en dat zullen wij altijd blijven. Wat niet kan gebeuren is dat wij toelaten dat onze zondes en ongerechtigheden ons beheersen. Het is nodig om extra waakzaam hiervoor te zijn.
Bisschop, het is ook nodig om praktische exemplaren te geven zodat het volk dit kan begrijpen: in de zonde leven houdt in om de leugen te leven, oftewel, op een bewuste manier herhaaldelijk fout gedrag te tonen dat tegen het Woord van God ingaat: liegen, stelen, doden, begeren, jaloers zijn op de naaste, hebzucht (er zijn mens die de tiendes en offerandes niet uit liefde geven, maar omdat zij bang zijn voor de afvreter, daarom openen de vensters van de hemelen zich nooit voor hun. Bovendien trekt hebzuchtig jegens God en Zijn Werk alleen maar ellende en gebondenheid aan), de partner bedriegen, seks hebben zonder een compromis (hoererij is seks zonder liefde – ik geloof niet dat het een zonde is voor een koppel dat al geruime tijd met elkaar leeft om een seksueel leven te hebben, als men leeft in wederzijds respect, trouwheid en liefde), wrok en haat. De gehuwden dien hun wederhelft lief te hebben en te respecteren. Deze zondes, en andere, vernietigen de ziel wanneer zij herhaaldelijk worden gepraktiseerd en trekken allerlei soorten negatieve energie aan. En het ergste van dit alles is dat dat zal gebeuren met Gods toestemming.
Zoals het geschreven staat: “En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven” (Romeinen 1:28-32).
Laten wij dus waakzaam zijn, zodat God ons niet zal overgeven aan deze verwerpelijke manier van denken.
Met dank aan: Marcio Farias