shutterstock_144755131-706x471“Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.”
Galaten 6:8

Elke dag dat ik God zoek, vertrouw en wacht ik op Zijn Beloften. Ik word door Hem versterkt en verlang ernaar om de geest van geloof over te brengen aan mijn naaste, zodat hij ook het eeuwige leven in het Koninkrijk der Hemelen kan beërven.
Ester Bezerra