shutterstock_398142625-706x471“En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.”
Openbaring 6:9

Dit zijn degenen die blijven in de grote verdrukking, omdat ze niet trouw waren, ze prefereerden de wereldse dingen en op deze dag dienen zij hun leven te geven voor de vergeving van God, om uiteindelijk het eeuwig leven te verkrijgen.
Ester Bezerra